Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Makmal Teknologi Zarah

Paras 1, Bangunan Akademik, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina.

Kakitangan Makmal

Encik Wiryuazren Bin Abdul Hamid

No Tel : 603-8921 6440

Emel : wiryu@ukm.edu.my


Di Dalam Makmal


Peralatan Di Makmal