Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Reka Bentuk Kitaran Pintar (SmaCD)

Reka Bentuk Kitaran Pintar (SmaCD)

SmaCD bertekad menjadi sebuah kumpulan penyelidikan terkehadapan dalam bidang kejuruteraan sistem proses

Menjadi kumpulan penyelidikan yang meneraju kejuruteraan lestari dan teknologi pintar 

  • Kejuruteraan sistem proses

  • Simulasi

  • Penderia/Pengimejan

  • Keselamatan proses

  • Tekno-ekonomi

  • Kecerdasan buatan

STRUKTUR ORGANISASI

Dr. Jarinah Mohd Ali

Ketua

Prof. Ir. Dr. Mohd Sobri Takriff

Penasihat

Prof. Ir. Dr. Siti Kartom Kamarudin

Ahli

Prof. Madya Dr. Masli Irwan Rosli

Ahli

Prof. Madya Dr. Norliza Abd Rahman

Ahli

Dr. Nur Tantiyani Ali Othman

Ahli

Dr. Muhammad Zulhaziman Mat Salleh

Ahli

ANGGOTA KUMPULAN

Nama Penyelidikan Emel
Jarinah Mohd Ali
Teknik Penganggaran; Kawalan Process; Kecerdasan Buatan
jarinah@ukm.edu.my
Mohd. Sobri Takriff
Pencampuran Multifasa; Teknologi Kelestarian Proses; Bioproses; Keselamatan Industri
sobritakriff@ukm.edu.my
Siti Kartom Kamarudin
Pemindahan Haba; Pengoptimuman proses
ctie@ukm.edu.my
Masli Irwan Rosli
Teknologi Sel Fuel; Pengkomputeran Dinamik Bendalir
masli@ukm.edu.my
Norliza Abd. Rahman
Kawalan Proses
norlizajkkp@ukm.edu.my
Nur Tantiyani Ali Othman
Tomografi; Aliran Pelbagai Fasa; Penyebaran Zarah dalam Saluran Mikro
tantiyani@ukm.edu.my
Muhammad Zulhaziman Mat Salleh
Cecair Ionik; Pelarut Eutektik; COSMO-RS; Pengekstrakan Cecair–Cecair; Pemisahan Sebatian Aromatik–Alifatik; Penaiktarafan Bahan Api; Pemprosesan Minyak Kelapa Sawit
zulhaziman@ukm.edu.my

Profil Penyelidik

Untuk pertanyaan dan peluang kerjasama sila hubungi Dr Jarinah Mohd Ali di jarinah@ukm.edu.my