Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Sumber Bio (BioCRE)

Sumber Bio (BioCRE)

Menjadi tunjang kepada penyelidikan asas di Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses.

  • Memantapkan bidang penyelidikan asas di jabatan

  • Menterjemahkan penyelidikan asas kepada pembangunan teknologi

  • Menjadi hab rujukan bagi penyelidikan berasaskan sumber bio

  • Meningkatkan keterserlahan ahli melalui penyelidikan berimpak

Menerokai penyelidikan yang berasaskan kepada kepelbagaian sumber bio
:

  • Memperkasa bidang penyelidikan berasaskan teknologi mikrob

  • Memperkasa bidang penyelidikan berasaskan pelbagai sumber biobahan

  • Memperkasa kajian vaksin dari sel haiwan

STRUKTUR ORGANISASI

Ts. Dr. Ahmad Razi Othman

Ketua

Prof. Madya Dr. Nurina Anuar

Penasihat

Dr. Darman Nordin

Ahli

Ts. Dr. Abdullah Amru Indera Luthfi

Ahli

Prof. Madya Ts. Noorhisham Tan Kofli

Ahli

Dr. Peer Mohamed

Ahli

ANGGOTA KUMPULAN

Nama Penyelidikan Emel
Ahmad Razi Othman
Biokimia; Mikrobiologi dan Bioteknologi Alam Sekitar
ahmadrazi@ukm.edu.my
Nurina Anuar
Teknologi Sel Mamalia/Tumbuhan; Kejuruteraan Biokimia; Industri Bioteknologi Mikrobiologi; Teknologi Fermentasi
nurina@ukm.edu.my
Darman Nordin
Spektroskopi; Biobahan Kejuruteraan
darman@ukm.edu.my
Abdullah Amru Indera Luthfi
Teknologi Bioproses; Biorefineri, Pemprosesan Bioproduk, Rekabentuk Bioreaktor, Kejuruteraan Reaktor
amru@ukm.edu.my
Peer Mohamed
Biojisim dan Biotenaga; Teknologi Fermentasi
peer@ukm.edu.my
Noorhisham Tan Kofli
Kejuruteraan Biokimia; Pengeluaran Bio - Produk Teknologi Fermentasi
ntk@ukm.edu.my

Profil Penyelidik

Untuk pertanyaan dan peluang kerjasama sila hubungi Ts. Dr. Ahmad Razi Othman di ahmadrazi@ukm.edu.my​