KOLEJ RAHIM KAJAI

 "Perpaduan Asas Keharmonian"

Misi & Visi

MISI 

MEMBINA GENERASI BERPENGETAHUAN, BERIMAN DAN BERMUTU

VISI 

CEKAP, AMANAH, DAN PROAKTIF DALAM MEMBERI PERKHIDMATAN

SELARI DENGAN MISI DAN VISI

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR DAN UNIVERSITI