KOLEJ RAHIM KAJAI

 "Perpaduan Asas Keharmonian"

Timb. Pengetua

Dr.Roslan bin Ja’afar merupakan Timbalan Pengetua Kolej Rahim Kajai, UKM. Beliau melanjutkan pelajaran pada peringkat Ijazah Sarjana Muda (Cemerlang) di  Universiti Kebangsaan Malaysia (Ijazah) dalam bidang Ekonomi dan seterusnya melanjutkan pelajaran pada peringkat Ijazah Sarjana di Universiti Putra Malaysia dalam bidang Perniagaan. Lalu menamatkan pelajarannya pada peringkat Doktor Falsafah di Universiti Western Sydney dalam bidang Perniagaan.