Program Yang Ditawarkan

Program ini dijalankan secara penulisan tesis sahaja.Sepanjang tempoh pengajian, calon akan dibimbing oleh tenaga pengajar Fakulti,i aitu sama ada selaku Penyelia, Penyelia Bersama atau ahli Jawatankuasa Penyeliaan Siswazah, Pengkhususan-pengkhususan yang ditawarkan adalah seperti berikut:

 • Kurikulum dan Pedagogi
 • Pendidikan Bahasa Arab
 • Pendidikan Bahasa Melayu
 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Matematik
 • Pendidikan Sains
 • Pendidikan Sejarah TESL
 • Pendidikan Sastera Melayu
 • Pendidikan Kesihatan
 • Pengurusan Pendidikan
 • Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan
 • Pengembangan Kurikulum
 • Pendidikan Tinggi
 • Pendidikan Dewasa dan Pembelajaran Sepanjang Hayat
 • Falsafah dan Etika
 • Pendidikan Teknik dan Vokasional
 • Pendidikan Keusahawanan & Kepimpinan Organisasi
 • Kepimpinan Kejurulatihan Sukan
 • Profesionalisme Jurulatih dan Kejurulatihan Pendidikan
 • Pembangunan Ekonomi
 • Psikologi Pendidikan
 • Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 • Teknologi dan Inovasi Pembelajaran
 • Pendidikan Khas & Inklusi
 • Pendidikan Perkomputeran
 • Sosiologi Pendidikan Kaunseling
 • Pengurusan Sukan
 • Pengurusan Kualiti

Mod Pengajian: Penyelidikan
Bentuk Pendaftaran: Sepenuh & *Separuh Masa
* Kuliah: Hari dan Waktu Bekerja (termasuk bagi separuh masa)

Mod Pengajian: Campuran (Kerja Kurus & Penyelidikan)
Bentuk Pendaftaran: Separuh Masa

PROGRAM PENDIDIKAN

Fakulti Pendidikan

RINGKASAN PROGRAM

Matlamat program Doktor Falsafah adalah untuk membangunkan profesionalisme dan kepimpinan akademik. Melalui program ini, calon dapat memperkukuhkan kemahiran penyelidikan dan mengembangkan kepakaran mereka dalam bidang khusus. Program ini sesuai untuk semua sarjana termasuk akademik, guru sekolah, pendidik dan juga pihak berkepentingan di kedua-dua sektor pendidikan awam dan swasta.

KEHIDUPAN DI FAKULTI

Universiti Kebangsaan Malaysia adalah salah satu daripada lima (5) Universiti Penyelidikan di Malaysia. Diperingkat global, UKM berada di kedudukan 141 dalam kedudukan QS universiti. Persekitarannya yang kompetitif menjamin pendidikan dan penyelidikan yang berkualiti dan inovatif. Komuniti universiti terdiri daripada pakar-pakar yang memenangi anugerah dalam pelbagai bidang dan juga pelajar yang berkelayakan dan berpengalaman dalam kegiatan akademik, kokurikulum, khidmat masyarakat dan kolej.

Di Fakulti Pendidikan, anda dapat berkerjasama secara rapat dengan ahli fakulti yang memenangi anugerah, sangat berpengalaman dalam pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan berkualiti bagi memastikan anda memperoleh pengalaman pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Anda juga akan dapat mengakses Bilik Siswazah, makmal komputer dan ruang pembelajaran aktif dirancang berdasarkan pedagogi  abad ke-21 yang akan mendorong persekitaran pembelajaran yang lebih berpusatkan pelajar.

Selain itu, anda juga dapat menjalin hubungan yang bermakna dengan pelajar di fakulti yang sentiasa peka dengan isu-isu pendidikan tempatan dan global dan berupaya berfikir secara kritikal, penyelesai masalah dan individu yang kretif yang mampu memajukan pendidikan kita di masa hadapan.

Syarat Kemasukan

Calon yang ingin memohon kemasukan ke program Kedoktoran harus mempunyai kelayakan berikut:

1. Ijazah Sarjana dari Universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau

2. Kelayakan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana atau mempunyai kelayakan lain dengan pengalaman yang diiktiraf oleh Senat; atau

3. Calon yang sedang mengikuti program Sarjana sepenuh masa di bawah perenggan 6 (1) (a) di Universiti dan disahkan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti / Pusat Pengurusan Siswazah untuk menukar statusnya menjadi program Doktor Falsafah dengan kelulusan Dekan Fakulti / Pengarah Institut; atau

4. Ijazah Sarjana Muda dengan keputusan cemerlang dari Universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau

5. Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat yang diperoleh melalui Akreditasi Pengalaman Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) atau melalui Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu (RPL); dan

6. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh program (jika berkenaan).

Calon yang ingin memohon kemasukan ke program Kedoktoran harus mempunyai kelayakan berikut:

1. Ijazah Sarjana dari Universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau

2. Kelayakan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana atau mempunyai kelayakan lain dengan pengalaman yang diiktiraf oleh Senat; atau

3. Calon yang sedang mengikuti program Sarjana sepenuh masa di bawah perenggan 6 (1) (a) di Universiti dan disahkan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah Fakulti / Pusat Pengurusan Siswazah untuk menukar statusnya menjadi program Doktor Falsafah dengan kelulusan Dekan Fakulti / Pengarah Institut; atau

4. Ijazah Sarjana Muda dengan keputusan cemerlang dari Universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau

5. Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat yang diperoleh melalui Akreditasi Pengalaman Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) atau melalui Pengiktirafan Pembelajaran Terdahulu (RPL); dan

6. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh program (jika berkenaan).

KEPERLUAN PROFISIENSI BAHASA INGGERIS

1. Calon antarabangsa dikehendaki memenuhi syarat penguasaan Bahasa Inggeris seperti berikut:

a) Mendapat keputusan TOEFL (550), IELTS (6) atau MUET (4) yang memenuhi skor atau keperluan band minimum yang ditetapkan oleh program; atau

b) Untuk program tertentu, calon dikehendaki menduduki Ujian Kemahiran Bahasa Inggeris (EPT) dan jika dia gagal mencapai tahap yang ditentukan oleh program, calon diwajibkan mengikuti dan lulus Modul Kemahiran Bahasa Inggeris (EPM) dalam jangka waktu maksimum dua (2) semester sebelum dia dibenarkan mendaftar program pengajian. Calon hendaklah mendaftar sebagai Pelajar Bukan Siswazah .

2. Fakulti / Institut boleh memberikan pengecualian kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam subperaturan (1) untuk calon antarabangsa yang:

a) akan menulis tesis / disertasi dalam bahasa Melayu / Arab;

b) mempunyai kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana universiti tempatan yang diiktiraf oleh Senat; atau

c) berasal dari negara di mana bahasa Inggeris adalah bahasa rasmi atau calon mempunyai kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

Calon boleh dikecualikan dari syarat-syarat yang dinyatakan dalam subperaturan (2), tetapi calon harus menduduki Ujian Kemahiran Bahasa Inggeris (EPT) dan jika calon gagal memperoleh tahap yang ditentukan oleh program, calon diminta untuk menghadiri dan lulus Modul Kemahiran Bahasa Inggeris (EPM).

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

Program Penyelidikan & Mod Campuran Sepenuhnya (Sepenuh Masa – min 6 sem; Separuh Masa – min 8 sem)

Mod Pengajian

Pendaftaran

Perkhidmatan & Aktiviti

Yuran Pengajian

Semester Pertama

Semester Seterusnya

Jumlah Yuran

Sepenuh Masa

1,0107452,1703,9252,91518,500

Separuh Masa

8855251,5352,9452,06017,365

Program Penyelidikan & Mod Campuran Sepenuhnya (Sepenuh Masa – min 6 sem; Separuh Masa – min 8 sem)

Mod Pengajian

Pendaftaran

Perkhidmatan & Aktiviti

Yuran Pengajian

Semester Pertama

Semester Seterusnya

Jumlah Yuran

Sepenuh Masa

1,710

855

4,900

7,465

5,755

36,240

Separuh Masa

1,585

585

3,100

5,270

3,685

31,065

Yuran tidak termasuk Personal Bond dan Visa Reference (VDR)
** Yuran tertakluk kepada perubahan semasa

Kenapa Memilih Program Ini?

Fakulti Pendidikan secara konsisten menyediakan persekitaran pembelajaran terbaik, ruang belajar, sumber dan juga pengalaman belajar kepada semua pelajar kami. Falsafah kami adalah untuk mengembangkan minda yang paling cemerlang dalam bidangnya. Untuk mencapainya, kami yakin akan pentingnya membina hubungan yang harmoni dan seimbang antara pelajar dan penyelia mereka, mendorong pertukaran idea dan penyelesaian yang besar melalui wacana dan seminar serta memberi pelajar perasaan untuk meneroka bidang pembelajaran mereka. Melalui program Doktor Falsafah kami, pelajar dapat:

 • Membangunkan kemahiran dalam menganalisis, menilai dan mensintesis idea baru dan kompleks yang menyumbang kepada pengembangan pengetahuan dan badan sastera dan pada masa yang sama dapat menyelesaikan masalah tempatan dan global yang sangat diperlukan dalam masyarakat.
 • Menbangunkan kemahiran praktikal dalam menghasilkan idea inovatif yang membantu menyelesaikan masalah semasa;
 • Memupuk rasa kebebasan dan kebebasan dalam melakukan penyelidikan dan pada masa yang sama mengembangkan jaringan dengan sarjana lain dari pelbagai institusi dan industri melalui penyelidikan kolaboratif dan lintas disiplin.
 • Memperkukuhkan kemahiran komunikatif dan kualiti kepimpinan dan dengan itu berperanan sebagai pakar dalam pelbagai bidang untuk memajukan negara mereka.
Cara Memohon
 1. Calon perlu membuat permohonan secara dalam talian melalui: http://www.ukm.my/join/
 2. Pengambilan untuk mod kerja kursus dan mod campuran dibuka dua kali setahun, iaitu setiap Oktober hingga November (untuk pengambilan Februari berikutnya) dan setiap April hingga Mei (untuk pengambilan bulan September).
 3. Permohonan untuk program mod penyelidikan boleh dibuat bila-bila masa sepanjang tahun.
 4. Tempoh untuk program Sarjana memerlukan 2 hingga 4 semester untuk pengajian secara sepenuh masa dan 4 hingga 8 semester untuk pengajian secara sambilan dan untuk program Doktor Falsafah adalah 6 hingga 12 semester untuk pengajian secara sepenuh masa dan 8 hingga 14 semester untuk pengajian secara sambilan.
Maklumat Fakulti

Kampus: Bangi, Selangor
Fakulti: Fakulti Pendidikan
Ijazah: Doktor Falsafah (PhD), Doktor Pendidikan Tinggi

Tempoh:

 1. Program Penyelidikan & Mod Campuran – Sepenuh Masa (Min 6 Semester) / Separuh Masa (Min 8 Semester)

Hubungi
Fakulti Pendidikan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603-8921 6237 / 6238
Faks: +603-8925 4372
Emel: nadiahatiqah@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/fpendidikan

Hubungi

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603 89118468 / 8389
Faks: +603 89118471 
Emel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

YuranSetahunDua Tahun (Indonesian Sahaja) 
Yuran Pemprosesan1,000.001,140.00
Pas Pelajar60.00120.00
Yuran Visa (mengikut negara – tidak melebihi RM 50)50.00 (max)30.00
Ikad50.00100.00
eVAL150.00150.00
Cukai Perkhidmatan (6%)78.6077.40
Insurans EMGS400.00400.00
Jumlah:1788.602017.40

Ringgit Malaysia (RM) Sahaja

Personal Bond    
RM 2000
CanadaBurkina Faso BurundiDemocraticGuinea-Bissau GhanaNigeria Rwanda Western Sahara
USACameroonCongoLiberiaDjibouti
ColombiaCentral African RepublicCote D’IvoireMaliEquatorial Guinea Ethiopia
AngolaRepublic Congo RepublicEritreaMozambique 
RM 1500
Saudi ArabiaBritish C.IEuropePortugal C.IVietnam
AfricaBruneiIranTaiwan 
AustraliaChinaIraqTunisia 
RM 1000
JapanSouth KoreaMacaoHong Kong 
RM 750
BangladeshPhillipinesIndiaMyanmarNepal
PakistanSri Lanka   
RM 500
Indonesia    
RM 300
Thailand    
RM 200
Singapore    
RM 1500
Yuran untuk negara lain

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik