Fakulti Pengajian Islam

Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)

RINGKASAN PROGRAM

Program Pengajian Arab dan Tamadun Islam memberi tumpuan kepada penguasaan pengetahuan asas dalam Pengajian Arab dan Tamadun Islam. Program ini melatih para pelajar untuk memahami teks dan budaya dunia Islam dari segi pengajian Arab dan Tamadun Islam sejagat dengan pelbagai budaya dan agama. Program ini memberi tumpuan dan penekanan kepada kajian agama, sastera, linguistik, sejarah dan peradaban Islam melalui pembacaan teks dalam bahasa asalnya. Ia memberikan tumpuan pada permasalahan dalam bidang Tamadun Arab dan Islam serta mencadangkan penyelesaian terhadap masalah, penerapan pengetahuan dan komunikasi dalam bahasa Arab dengan berkesan. Kursus program Pengajian Arab dan Tamadun Islam juga merupakan kaedah untuk membantu pelajar membuat penyelidikan dalam bahasa dan teks asal budaya utama dan agama yang juga membantu mempertingkatkan kecekapan yang akan menjadi asas penyelidikan dan pengajaran untuk kajian lanjutan .

Syarat Kemasukan
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), Matrikulasi, ASASI, Diploma/Setaraf)

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Bagi Calon Lepasan STPM;

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

atau

Bagi Calon Lepasan Matrikulasi;

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi Sains UiTM / Asasi TESL UiTM / Asasi Kejuruteraan UiTM/ Asasi Undang-Undang KPT dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Bagi Calon Lepasan Diploma/Setaraf;

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

 Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid.

Tidak ditawarkan kepada lepasan Matrikulasi dan ASASI

STPMMATRIKULASIDIPLOMA/SETARAF

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab
 • Usuluddin / Syariah; dan
 • mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
  • Syariah
  • Usuluddin
  • Bahasa Melayu
  • Sejarah
  • Geografi
  • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
  • Ekonomi
  • Pengajian Perniagaan
  • Perakaunan
  • Information and Communications

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus
Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

atau Calon Lepasan STAM – (BUKAN TAHUN SEMASA)

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

atau Calon Lepasan STPM – (BUKAN TAHUN SEMASA)

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab
 • Usuluddin / Syariah; dan
 • Mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
  • Syariah
  • Usuluddin
  • Bahasa Melayu
  • Sejarah
  • Geografi
  • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
  • Ekonomi
  • Pengajian Perniagaan
  • Perakaunan
  • Information and Communications Technology (ICT)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Sijil Tinggi Agama (STAM), APEL (A)

SYARAT AM UNIVERSITI STAM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

SYARAT AM UNIVERSITI APEL (A)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Tidak ditawarkan kepada calon Aliran Sains

STAMAPEL (A)

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C / Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C / Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

dan

Sijil Perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Cara Memohon

Permohonan untuk program pengajian sepenuh masa bagi calon STPM, Matrikulasi, STAM dan Diploma/ Setaraf dibuat melalui aplikasi dalam talian Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Iklan bagi semua saluran permohonan akan disiarkan dalam akhbar tempatan mulai Januari hingga April setiap tahun.

Borang permohonan untuk warganegara: http://upu.mohe.gov.my

Calon bukan warganegara yang berminat mengikuti program sepenuh masa di UKM perlu mengisi permohonan melalui aplikasi dalam talian UKM yang dibuka mulai Februari sehingga Mei setiap tahun.

Borang permohonan untuk bukan warganegara dan pelajar antarabangsa: klik di sini

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)

PENDAFTARAN

AKTIVITI DAN PERKHIDMATAN

YURAN PENGAJIAN

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER SETERUSNYA

JUMLAH YURAN

SEMESTER PENDEK

8

1,200

340

550

2,090

890

8,320

30/PER KREDIT

Sila hubungi Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional untuk maklumat lanjut di:

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (PPPLP)
Aras 2, Bangunan Wawasan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89215331/ 5642/ 5329/ 5898/ 3995/ 4661/ 5642/ 5791
Faks: +603 89251391
E-mel: marketingpkp@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ukmshape

Apa yang anda akan pelajari?
 • Metodologi al-Quran dan al-Hadith
 • Sejarah dan Tamadun Islam Era Rasulullah dan Khulafa’
 • Bahasa Arab Akademik Asas
 • Kem Komunikasi Bahasa Arab
 • Falsafah dan Isu Semasa
 • Kem Bahasa Arab Antara Budaya
 • Pengantar Sejarah Sastera Arab
 • Sejarah dan Tamadun Islam di Asia Tenggara
 • Sejarah dan Tamadun Islam Zaman Umayyah dan Bani Abbasiyah
 • Linguistik Arab
 • Sejarah dan Tamadun Islam di Malaysia
 • Sejarah Tatabahasa Arab *
 • Kesusasteraan Arab pada Zaman Jahiliyya *
 • Kaedah dalam Kajian Puisi Arab *
 • Sejarah Arab Pra-Islam *
 • Sejarah dan Tamadun Islam di Afrika Utara dan Andalus *
 • Perang Salib *
 • Penghayatan Etika dan Peradaban
 • Metodologi Dakwah
 • Pengantar Qiraat dan Hafazan
 • Mukhayyam Arabi Kerjaya
 • Pengantar Terjemahan Arab-Melayu-Arab
 • Kajian Teks Pengajian Arab dan Tamadun Islam
 • Kesusasteraan Arab Era Awal Islam dan Umawi
 • Ilmu Saraf
 • Balaghah al-Qur’an dan al-Hadith
 • Penulisan Makalah Arab
 • Kesusasteraan Arab Era Abbasi
 • Sejarah Duwaylat Islamiyyah
 • Sejarah dan Tamadun Islam Era Ayyubi dan Mamluki
 • Sejarah dan Tamadun Islam di India
 • Kesenian dan Seni Bina Islam
 • Gerakan Islah di Dunia Islam
 • Bahasa Arab Kerjaya
 • Balaghah dan Kritikan
 • Historiografi Islam
 • Kesusasteraan Arab Era Andalusi
 • Kesusasteraan Arab Era Ayyubi dan Mamluki
 • Tahkik Manuskrip Arab-Melayu
 • Kritikan Sastera Arab
 • Kajian Ulama Nusantara
 • Minoriti Muslim
 • Sejarah dan Tamadun Islam Era Uthmani
 • Kajian Manuskrip dan Arkib
 • Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam
 • Penulisan Akademik
 • Sastera Bandingan Arab
 • Pengantar Dialek Arab
 • Kesusasteraan Islam
 • Kesusasteraan Arab Moden dan Kontemporari
 • Amali Penterjemahan Arab-Melayu-Arab
 • Bio-bibliografi Pengajian Bahasa dan Kesusasteraan  Arab
 • Bahasa Arab Media
 • Sejarah dan Tamadun Islam di Iran
 • Falsafah Sejarah Islam
 • Sejarah Ekonomi Asia Barat dan Mediterranean
 • Sejarah Ketenteraan Islam
 • Konflik Asia Barat
 • Sejarah Pemikiran Politik Islam
 • Bio-bibliografi Sejarah dan Tamadun Islam
 • Sejarah Dunia Islam Moden dan Kontemporari
 • Latihan Industri
Kenali Fakulti

Fakulti Pengajian Islam terkenal dengan peluang penyelidikan dan akses kepada sarjana terkenal. Di kampus, anda akan dapat bekerjasama rapat dengan pensyarah-pensyarah yang sentiasa bersedia untuk membimbing anda, dan menjalin hubungan yang bermakna dengan rakan sebaya anda.

Maklumat Fakulti

Kampus: Bangi, Selangor
Fakulti: Fakulti Pengajian Islam
Ijazah: Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
Tempoh: 4 Tahun

Hubungi: 
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89215350/ 3524
Faks: +603 89253902
E-mel: mto@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/fpi

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89118173/ 8027/ 8456
Faks: +603 89118471
E-mel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik