Fakulti Pengajian Islam

Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)

RINGKASAN PROGRAM

Program Pengajian Arab dan Tamadun Islam memberi tumpuan kepada penguasaan pengetahuan asas dalam Pengajian Arab dan Tamadun Islam. Program ini melatih para pelajar untuk memahami teks dan budaya dunia Islam dari segi pengajian Arab dan Tamadun Islam sejagat dengan pelbagai budaya dan agama. Program ini memberi tumpuan dan penekanan kepada kajian agama, sastera, linguistik, sejarah dan peradaban Islam melalui pembacaan teks dalam bahasa asalnya. Ia memberikan tumpuan pada permasalahan dalam bidang Tamadun Arab dan Islam serta mencadangkan penyelesaian terhadap masalah, penerapan pengetahuan dan komunikasi dalam bahasa Arab dengan berkesan. Kursus program Pengajian Arab dan Tamadun Islam juga merupakan kaedah untuk membantu pelajar membuat penyelidikan dalam bahasa dan teks asal budaya utama dan agama yang juga membantu mempertingkatkan kecekapan yang akan menjadi asas penyelidikan dan pengajaran untuk kajian lanjutan .

Syarat Kemasukan

Sijil Perakuan APEL.A Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) Tahap 6 Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF);

dan

Mendapat sekurangkurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula sesi 1 tahun 2021 ATAU Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan;

dan

Lulus ujian dan /atau temu duga yang ditetapkan oleh fakulti.

MUET Band 2.0

 

Untuk maklumat lanjut, sila klik di sini

Cara Memohon

Permohonan untuk program pengajian sepenuh masa bagi calon STPM, Matrikulasi, STAM dan Diploma/ Setaraf dibuat melalui aplikasi dalam talian Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Iklan bagi semua saluran permohonan akan disiarkan dalam akhbar tempatan mulai Januari hingga April setiap tahun.

Borang permohonan untuk warganegara: http://upu.mohe.gov.my

Calon bukan warganegara yang berminat mengikuti program sepenuh masa di UKM perlu mengisi permohonan melalui aplikasi dalam talian UKM yang dibuka mulai Februari sehingga Mei setiap tahun.

Borang permohonan untuk bukan warganegara dan pelajar antarabangsa: klik di sini

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)

PENDAFTARAN

AKTIVITI DAN PERKHIDMATAN

YURAN PENGAJIAN

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER SETERUSNYA

JUMLAH YURAN

SEMESTER PENDEK

8

1,200

340

550

2,090

890

8,320

30/PER KREDIT

Sila hubungi Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional untuk maklumat lanjut di:

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (PPPLP)
Aras 2, Bangunan Wawasan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89215331/ 5642/ 5329/ 5898/ 3995/ 4661/ 5642/ 5791
Faks: +603 89251391
E-mel: marketingpkp@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ukmshape

Apa yang anda akan pelajari?
 • Metodologi al-Quran dan al-Hadith
 • Sejarah dan Tamadun Islam Era Rasulullah dan Khulafa’
 • Bahasa Arab Akademik Asas
 • Kem Komunikasi Bahasa Arab
 • Falsafah dan Isu Semasa
 • Kem Bahasa Arab Antara Budaya
 • Pengantar Sejarah Sastera Arab
 • Sejarah dan Tamadun Islam di Asia Tenggara
 • Sejarah dan Tamadun Islam Zaman Umayyah dan Bani Abbasiyah
 • Linguistik Arab
 • Sejarah dan Tamadun Islam di Malaysia
 • Sejarah Tatabahasa Arab *
 • Kesusasteraan Arab pada Zaman Jahiliyya *
 • Kaedah dalam Kajian Puisi Arab *
 • Sejarah Arab Pra-Islam *
 • Sejarah dan Tamadun Islam di Afrika Utara dan Andalus *
 • Perang Salib *
 • Penghayatan Etika dan Peradaban
 • Metodologi Dakwah
 • Pengantar Qiraat dan Hafazan
 • Mukhayyam Arabi Kerjaya
 • Pengantar Terjemahan Arab-Melayu-Arab
 • Kajian Teks Pengajian Arab dan Tamadun Islam
 • Kesusasteraan Arab Era Awal Islam dan Umawi
 • Ilmu Saraf
 • Balaghah al-Qur’an dan al-Hadith
 • Penulisan Makalah Arab
 • Kesusasteraan Arab Era Abbasi
 • Sejarah Duwaylat Islamiyyah
 • Sejarah dan Tamadun Islam Era Ayyubi dan Mamluki
 • Sejarah dan Tamadun Islam di India
 • Kesenian dan Seni Bina Islam
 • Gerakan Islah di Dunia Islam
 • Bahasa Arab Kerjaya
 • Balaghah dan Kritikan
 • Historiografi Islam
 • Kesusasteraan Arab Era Andalusi
 • Kesusasteraan Arab Era Ayyubi dan Mamluki
 • Tahkik Manuskrip Arab-Melayu
 • Kritikan Sastera Arab
 • Kajian Ulama Nusantara
 • Minoriti Muslim
 • Sejarah dan Tamadun Islam Era Uthmani
 • Kajian Manuskrip dan Arkib
 • Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam
 • Penulisan Akademik
 • Sastera Bandingan Arab
 • Pengantar Dialek Arab
 • Kesusasteraan Islam
 • Kesusasteraan Arab Moden dan Kontemporari
 • Amali Penterjemahan Arab-Melayu-Arab
 • Bio-bibliografi Pengajian Bahasa dan Kesusasteraan  Arab
 • Bahasa Arab Media
 • Sejarah dan Tamadun Islam di Iran
 • Falsafah Sejarah Islam
 • Sejarah Ekonomi Asia Barat dan Mediterranean
 • Sejarah Ketenteraan Islam
 • Konflik Asia Barat
 • Sejarah Pemikiran Politik Islam
 • Bio-bibliografi Sejarah dan Tamadun Islam
 • Sejarah Dunia Islam Moden dan Kontemporari
 • Latihan Industri
Kenali Fakulti

Fakulti Pengajian Islam terkenal dengan peluang penyelidikan dan akses kepada sarjana terkenal. Di kampus, anda akan dapat bekerjasama rapat dengan pensyarah-pensyarah yang sentiasa bersedia untuk membimbing anda, dan menjalin hubungan yang bermakna dengan rakan sebaya anda.

Maklumat Fakulti

Kampus: Bangi, Selangor
Fakulti: Fakulti Pengajian Islam
Ijazah: Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
Tempoh: 4 Tahun

Hubungi: 
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89215350/ 3524
Faks: +603 89253902
E-mel: mto@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/fpi

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89118173/ 8027/ 8456
Faks: +603 89118471
E-mel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik