Fakulti Undang-Undang

Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian #

RINGKASAN PROGRAM

Fakulti Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah mewujudkan program prasiswazah iaitu  Sarjana Muda Undang-Undang dengan kepujian  sebagai ijazah undang-undang yang diiktiraf bagi memulakan kerjaya dalam bidang perundangan. Kursus ini telah dirangka dalam menyediakan keperluan kemahiran praktikal untuk berjaya.

Pelajar-pelajar akan mempelajari mengenai sistem perundangan dan prinsip serta teori disebaliknya bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berjaya dalam kerjaya perundangan.

Pelajar juga akan didedahkan dengan perbicaraan debat dan perbicaraan olok-olok (mock trials) untuk memberi gambaran sebenar perkara yang berlaku di mahkamah.

Cara Memohon

Permohonan untuk program pengajian sepenuh masa bagi calon STPM, Matrikulasi, STAM dan Diploma / Setaraf dibuat melalui Aplikasi Dalam Talian Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Iklan bagi semua saluran permohonan akan disiarkan dalam akhbar tempatan mulai Januari hingga April setiap tahun.

Borang permohonan untuk warganegara: http://upu.mohe.gov.my

Calon Bukan Warganegara yang berminat mengikuti program sepenuh masa di UKM perlu mengisi permohonan Melalui Aplikasi Dalam Talian UKM yang dibuka mulai Februari sehingga Mei setiap tahun.

Borang permohonan untuk bukan warganegara dan pelajar antarabangsa: klik di sini

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)

PENDAFTARAN

AKTIVITI DAN PERKHIDMATAN

YURAN PENGAJIAN

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER SETERUSNYA

JUMLAH YURAN

8

1,200

340

550

2,090

890

8,320

Sila hubungi Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional untuk maklumat lanjut di:

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (PPPLP)
Aras 2, Bangunan Wawasan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603-8921 5331/ 5642/ 5329/ 5898/ 3995/ 4661/ 5642/ 5791
Faks: +603-8925 1391
E-mel: marketingpkp@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ukmshape

Apa yang anda akan pelajari?

UUUK 1011 – Teknologi Maklumat dan Undang-undang
UUUK 1013 – Undang-undang Perlembagaan & Pentadbiran I 
UUUK 1053 – Pengenalan Kepada Sistem Perundangan Malaysia I 
UUUK 1073 – Undang-undang Kontrak I
LMCK 1621   – Etika Profesional
LMCE 1032 – Komunikasi Akademik III
UUUK 1023 – Undang-undang Perlembagaan & Pentadbiran II 
UUUK 1063 – Pengenalan Kepada Sistem Perundangaan Malaysia II 
UUUK 1083 – Undang-undang Kontrak II
UUUK 1113 – Pengantar Perundangan Islam. 
SKVA 2562 – Bahasa Arab I untuk Undang-undang.
LMCW 1022 – Asas Keusahawanan dan Inovasi
LMCE 2062 –Bahasa Inggeris untuk Undang-undang

UUUK 2053 – Undang-undang Jenayah I
UUUK 2093 – Undang-undang Tort I 
UUUK 2113 – Undang-undang Jenayah Islam 
UUUK 2133 – Undang-undang Keluarga Islam.
SKVA 2562 – Bahasa  Arab II untuk Undang-undang.
LMCW 2022   – Pengurusan dan Analitik Data 
LMCW 2173   – Hubungan Etnik
UUUK 2063 – Undang-undang Jenayah II
UUUK 2073 – Undang-undang Keluarga
UUUK 2203 – Undang-undang Tort II
UUUK 2153 – Muamalat
LMCW 2163   – TITAS (Tamadun Islam dan Tamadun Asia)
LMCE 3041   – Effective Job Search and Application

UUUK 3003 – Jurispruden
UUUK 3013 – Undang-undang Antarabangsa Awam I.
UUUK 3033 – Undang-undang Tanah I
UUUK 3053 – Undang-undang Syarikat & Perkongsian I 
UUUK 3073 – Equity and Trust I
UUUK 3153 – Islamic Banking and Takaful
UUUK 4565 – Project Paper
UUUK 3023 – Public International Law II
UUUK 3043 – Land Law II
UUUK 3063 – Partnership and Company Law II
UUUK 3083 – Equity and Trust II
UUUK 3163 – Undang-undang Perbankan Islam dan Takaful.
UUUK 4565 – Kertas Projek
UUUK 2022 – Komunikasi di tempat Kerja II
UUUK 4005 – Latihan Amali

UUUK 4033 – Tatacara Jenayah I 
UUUK 4053 – Tatacara Sivil I
UUUK 4073 – Undang-undang Keterangan I
UUUK 4133 – Undang-undang Keterangan dan Acara Mahkamah Syariah I 
UUUK 4203 – Amalan Profesional IA (Conveyancing)
UUUK 4213 – Amalan Profesional IB (Korporat & Pentadbiran Harta)
UUUK 4244 – Etika Perundangan
UUUK 4043 – Tatacara Jenayah II
UUUK 4063 – Tatacara Sivil II
UUUK 4083 – Undang-undang Keterangan II.
UUUK 4143 – Undang-undang Keterangan dan Acara Mahkamah Syariah II 
UUUK 4223 – Amalan Profesional IIA (Kemahiran Perundingan & Kaedah Penyelesaian)
UUUK 4236 – Amalan Profesional IIB (Advokasi & Litigasi)
UUUK 4253 – Remedi

UUUK 4513 – Undang-undang Persekitaran
UUUK 4523 – Undang-Undang Angkasa
UUUK 4533 – Undang-undang Buruh
UUUK 4533 – Undang-Undang harta Intelek.
UUUK 4553 – Undang-undang Insurans
UUUK 4573 – Kewangan Korporat
UUUK 4583 – Jualan Barangan
UUUK 4593 – Undang-undang Komputer
UUUK 4603 – Undang-undang Multimedia dan Komunikasi.
UUUK 4613 – Undang-undang Pengguna
UUUK 4623 – Undang-undang Pentadbiran
UUUK 4633 – Undang-undang Perbankan
UUUK 4643 – Undang-undang Siber
UUUK 4653 – Undang-undang Transaksi Antarabangsa.
UUUK 4663 – Undang-Undang Kredit
UUUK 4703 – Undang-undang Pelancongan
UUUK 4713 – Undang-undang Antarabangsa & Orang Asal.
UUUK 4723 – Undang-undang Pembangunan Sukan.
UUUK 4733 – Undang-undang dan Masyarakat.
UUUK 4743 – Undang-undang Nuklear
UUUK 4753 – Undang-undang Laut

Kenali Fakulti

UKM merupakan antara universiti awam tertua di Malaysia dan telah diberikan status Universiti Penyelidikan oleh kerajaan Malaysia pada tahun 2007. 

Dalam memastikan mendapat pengiktirafan antarabangsa, Fakulti Undang-undang telah berkolaborasi bersama rakan Universiti antarabangsa yang lain dari Asia dan juga Eropah dalam menawarkan Program Pertukaran Pelajar dan penyelidikan bersama.

Kemudahan yang ada di fakulti kami amat kondusif untuk memenuhi keperluan dalam melaksanakan pembelajaran serta penyelidikan dengan selesa.

Maklumat Fakulti

Kampus : Bangi, Selangor
Fakulti : Fakulti Undang-Undang
Ijazah : Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian #
Tempoh : 4 Tahun

Hubungi :
Fakulti Undang-Undang
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel:  +603-8921 6820/6355
Faks: +603-8925 3217
Emel: mhkh@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/fuu

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor
Malaysia

Tel: +603-8911 8173 / 8027 / 8456
Faks: +603- 8911 8471
Emel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik