Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa

 

Azlizan Binti Mat Enh

Profesor Madya Dr. Azlizan Mat Enh

ContactDSC_0637

Ext. 5465
Email: azlizan@ukm.edu.my

Blok E
School of History, Politics, and Strategy
Faculty of Humanities and Social Sciences
National University of Malaysia

Kelayakan Akademik
Bachelor of Arts in History and Malay Studies (UM)
Master of Arts in History (UKM)
PhD in History (European History) (UKM)

Kursus Pengajaran
Sejarah Antarabangsa
Sejarah Eropah
Hubungan Antarabangsa Malaysia
Metodologi Sejarah
Seminar Kajian Terpilih

Penerbitan

Jurnal

 1. Mansoureh Ebrahimi, Kamaruzaman Yusoff, Salah L-A Mohammed, Azlizan Mat Enh. 2015. The Battle of Manzikert in 1071 A.D and Its Consequences to the Byzantine Empire. International Journal of Islamic and Civilization Studies,UTM. Vol 2 No 1.
 2. Azlizan Mat Enh. 2014. The Balkan First World War: An Analysis From British Records. Tamkang Journal of International Affairs, Vol XVIII. No 1. (SCOPUS)
 3. Azlizan Mat Enh and Sarina Abullah 2012. Maternal and infantile mortality in Selangor: Causes of death during the colonial era in Malaya (1900 to 1940). Asian Women. Vol 28(1):35-64 (ISI Q3)
 4. Azlizan Mat Enh & Zubaidah VP Hamzah. 2011. Persaingan Amerika Syarikat-Soviet Union dalam pembentukan Order Baru pasca Perang Dunia II. Sosiohumanika Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Vol. 4, (1): 129 – 139.
 5. Azlizan Mat Enh. 2010. World War 1: Who Was to Blame? Tamkang Journal of International Affairs, Vol. 13, (3): hlm. 45 – 88. (SCOPUS).
 6. Azlizan Mat Enh. 2010. Malaysia’s Foreign Policy towards Bosnia-Herzegovina 1992-1995. JSSH (Pertanika: Journal of Social Sciences and Humanities), September, Vol. 18, (2): hlm. 311 – 320. (SCOPUS).
 7. Azlizan Mat Enh. 2010. Bolshevik’s Psychological Tactic’s In Influencing the Moslems. Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol 5: hlm. 2309 – 2312. (ELSEVIER/SCOPUS).
 8. Azlizan Mat Enh. 2009. Pengambilan Bosnia-Herzegovina 1908 oleh Austria-Hungary dan Reaksi Masyarakat Balkan. Jurnal Sarjana, Vol. 24(1): 119 – 131.
 9. Azlizan Mat Enh. 2008. The Phantom of Bosnia-Herzegovina Revolt 1875-1878. The Journal of International Studies, Vol. 4: 91 – 101.
 10. Azlizan Mat Enh. 2007. Ottoman Administration In Bosnia Herzegovina and the Great Powers Intervention In The 19th Century. International Research Journal of Arts & Humanities [IRJAH], Vol. 35: hlm. 121 – 130.
 11. Azlizan Mat Enh. 2010. Krisis Bosnia-Herzegovina 1908 : Peranan dan Reaksi Kuasa-kuasa Besar. Jurnal Akademika, Vol. 78(2010)(Jan/April) hlm. 47-58
 12. Azlizan Mat Enh. 2009. Sumbangan dan Peranan Malaysia dalam Konflik Bosnia-Serbia, 1992 – 1995. Jurnal Sejarah Universiti Malaya, Vol. 17: hlm. 177 – 194
 13. Azlizan Mat Enh. 2008. Reaksi Kuasa Besar dalam Konflik di Bosnia Herzegovina 1875 – 1878. JEBAT, Vol 33, hlm. 29 – 44.
 14. Azlizan Mat Enh. 2008. Pemberontakan Bosnia Herzegovina 1875: Analisis ke atas Peranan Serbia. Jurnal Sejarah Universiti Malaya, Vol. 14: hlm. 47 – 58.
 15. Azlizan Mat Enh. 2008. Reformasi Austria-Hungary di Bosnia-Herzegovina dan Kesannya Terhadap Orang Muslim, 1878 – 1907. Jurnal Ilmu Kemanusiaan, USM, Vol. 13: hlm. 81 – 96.

Buku

Azlizan Mat Enh. 2009. Bosnia-Herzegovina Konflik 1875-1878 dan Reaksi Kuasa-Kuasa Besar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Buku Suntingan

 1. Azlizan Mat Enh. (pnyt.). 2009. Isu-isu Terpilih Dalam Sejarah Pemikiran. Shah Alam: Karisma Sdn. Bhd.
 2. Azlizan Mat Enh. (pnyt.). 2011. Sejarah Diplomatik: Esei-esei penghargaan kepada Prof Dato’ Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 3. Azlizan Mat Enh dan Rohani Abdul Ghani. (pnyt.). 2012. Wanita dan Masyarakat. Johor: UTHM.
 4. Azlizan Mat Enh, Ku Boon Dar, Hasrul Zakariah dan Mohamad Rodzi Razak. (pnyt.). 2014. Sejarah Hubungan Antara Negara dari era Pra perang Dingin Hingga ke Perang Dingin. Bangi: UKM.

Bab dalam Buku

 1. Azlizan Mat Enh. 2009. Pemikiran Wanita Bosnia Selepas Perang. Dlm. Azlizan Mat Enh. (pnyt.). 2009. Isu-isu Terpilih Dalam Sejarah Pemikiran, hlm. 359-379. Shah Alam: Karisma Sdn. Bhd.
 2. Azlizan Mat Enh. 2010. Pembentukan Kerajaan Serb, Croat dan Sloven 1918. Dlm. Ishak Saat & Mohd Akbal Abdullah (pnyt.). 2010. Isu-isu Terpilih Dalam Sejarah Politik dan Perjuangan, hlm. 367 – 394. Johor: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
 3. Azlizan Mat Enh. 2011. Dasar Luar Amerika terhadap Komunis Yugoslavia 1945 – 1961. Dlm. Azlizan Mat Enh. (pnyt.). 2011. Sejarah Diplomatik: Esei-esei penghargaan kepada Prof Dato’ Dr. Nik Anuar Nik Mahmud, hlm. 332-360. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 4. Azlizan Mat Enh dan Sarina Abdullah. 2012. Kesihatan Wanita dan Ibu di Selangor 1900-1940. Dlm Wanita dan Masyarakat. Skudai: Johor.
 5. Azlizan Mat Enh. 2014. Hubungan US-Romania Dalam Era Perang Dingin 1945-1960. Dlm Wanita dan Masyarakat. Bangi: UKM.

Penulisan Popular

Azlizan Mat Enh. 2010. Dendam Serbia membawa Penyeksaan Muslim Bosnia. Al-Islam, April: hlm. 25 – 26.

Pascasidang/Kertas Persidangan

 1. Azlizan Mat Enh. (2006). Ottoman Administration in Bosnia Herzegovina and the Great Powers Intervention in the 19th Century. 19th IAHA Conference, Manila, Philippines.
 2. Fazal Mohamed Bin Mohamed Sultan dan Azlizan Mat Enh. 2007. Modal Insan dari Perspektif Pendidikan. Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu ke-3, hlm. 187 – 191.
 3. Azlizan Mat Enh. 2007. Bosnia Herzegovina selepas perang 1992 – 1995 : Tumpuan kepada pembangunan masyarakat. Persidangan Kebangsaan Pembangunan Persekitaran & Masyarakat, hlm. 1 – 16.
 4. Azlizan Mat Enh. 2008. Andalusia dan Bosnia-Herzegovina: Satu Pengalaman Sejarah.  International Conference of 100 years of Andalusia, hlm. 108-121.
 5. Azlizan Mat Enh, Zubaidah Hamzah, Rupawan Ahmad, Mohd Samsudin, Rashila Ramli. 2009. Konflik Amerika-Soviet dalam Era Perang Dingin. International Conference on Social Sciences and Humanities(ICOSH), hlm. 180-189.
 6. Azlizan Mat Enh. 2009. Malaysia Foreign Policy of Bosnia-Herzegovina Issue 1992-1995.  International Convention of Asia Scholars: Think Asia (ICAS), hlm. 202.
 7. Azlizan Mat Enh, Zubaidah VP Hamzah, Mohd Samsudin, Rupawan Ahmad, Rashila Ramli. 2010Analisis Peranan Media Sebagai Agen Propaganda komunis Bolshevik. I-COME 2010: Communication and Society: Challenges and Engagements, hlm: 1-7 sesi 4C.
 8. Azlizan Mat Enh, Zubaidah VP Hamzah, Mohd Samsudin,Rupawan Ahmad, Rashila Ramli. 2010. A comparative study of American containment policy between Eastern Europe and Asia/Kajian perbandingan dasar pembendungan komunis oleh Amerika di Eropah Timur dan Asia. Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP, hlm:  28-30.
 9. Azlizan Mat Enh, Zubaidah VP Hamzah, Rupawan Ahmad, Nadiah Yunos dan Farah Afizah Yaacob. 2010. Kajian Perbandingan Dasar Luar Malaysia dengan Yugoslavia Era Perang Dingin. Seminar On National Resilience (Snar) : Political Managements And Policies In Malaysia, hlm : 159-172.

Penyelidikan

  1. UKM-SK-05-FRGS0065-2010
   Model Alternatif Dasar Luar Malaysia: Satu Penelitian Semula kepada Teori Titoist dan Kerelevenannya kepada Dasar Luar Malaysia
  2. UKM-GUP-JKKBG-08-01-002
   Kajian Perbandingan Pembendungan Komunis oleh Amerika di Eropah Timur dan Asia
  3. UKM-GUP-TKS-08-11-284
   Impak Komunikasi Terhadap Proses Pembinaan Negara Bangsa

Keanggotaan Badan Ikhtisas/Ilmiah
Persatuan Sejarah Malaysia: 01/01/2007 – hingga kini.

 

Translate »