Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

Assistant Registrar N41

Mrs. Latifah Kasmuri

Head of Admission Unit (Postgraduate)

  • In charge of student admission for postgraduate studies
  • In charge of data and statistics of student

Mr. Ong Chang Ee

Head of Pass and Visa Unit (International Student/Staff)

In charge of :

  • Management of pass and visa for international student / staff and their dependants
  • Visa approval letter application