Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana Untuk Memperkasa

Sesi Akademik 2015/2016

Struktur Penawaran Kursus Pendidikan Citra Sesi Akademik 2015-2016

1.Pelajar baru yang mula mendaftar Semester I Sesi Akademik 2015-2016 perlu lulus dan melengkapkan:

2.Kursus Pendidikan Citra terbahagi kepada dua (2) komponen iaitu:

3.Kursus Wajib Universiti – Taraf kursus adalah CW dan kursus ini ditawarkan oleh Pusat Citra Universiti. Pelajar perlu lulus dan melengkapkan 10 kredit. Kursus Wajib Universiti adalah:

4.Kursus Citra Universiti – Taraf kursus adalah C1 – C6. Pelajar perlu melengkapkan keperluan kredit minimum mengikut Citra seperti rajah dibawah:

Domain CitraProgram Bukan Profesional
(Kredit Minimum per domain)
Program Profesional
(Kredit Minimum per domain)
Citra 1 – Citra Etika, Kewarganegaraan & Ketamadunan44
Citra 2 – Citra Bahasa, Komunikasi & Literasi44
Citra 3 – Citra Kuantitatif & Kualitatif22
Citra 4 – Citra Kepimpinan, Keusahawanan & Inovasi22
Citra 5 – Citra Sains, Teknologi dan Kelestarian22
Citra 6 – Citra Kekeluargaan, Kesihatan dan Gaya Hidup22

* Baki keperluan kredit Kursus Citra adalah ditentukan oleh pelajar. Pelajar bebas memilih sendiri mana-mana kursus yang bertaraf Kursus Citra Universiti DARIPADA mana-mana Pendidikan Citra.