Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Pusat Pengajian Citra Universiti (School of Liberal Studies)

CITRA UKM

Struktur Organisasi Pentadbiran

Wisdom To Empower

Dekan

TIMBALAN DEKAN

Prof. Madya Dr. Nazri Muslim

Timbalan Dekan (Penyelidikan & Rangkaian)

Prof. Madya Dr. Zarina Othman

Timbalan Dekan (Kompetensi Komunikasi)

PENOLONG DEKAN

Prof. Madya Dr. Wahiza Wahi

Penolong Dekan (Kualiti dan Strategi)

Dr. Daing Zairi Ma'arof

Penolong Dekan (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

TBA

Penolong Dekan (Pengajaran dan Pembelajaran)

Dr. Nasruddin Yunos

Penolong Dekan (Keusahawanan & Kreativiti)

KETUA PROGRAM / KETUA CITRA

Dr Lim Kar Keng

Ketua Program Pasca Siswazah

Dr. Rozita Ibrahim

Ketua Program Sarjana Muda Sains Citra

Prof. Madya Dr. Aminudin Basir

Ketua Citra Penghayatan Etika dan Tamadun

Dr. Wan Zulkifli Wan Hassan

Ketua Citra Falsafah dan Isu Semasa

Prof. Madya Dr. Hasnan Kasan

Ketua Rangkaian Industri & Komuniti

Dr. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin

Ketua Domain Citra C1-C6

En. Ahmad Rafizi Salleh

Ketua Pengurusan Citra dan Analitis Data

Pn. Nor Azilawati Mat Isa

Ketua Citra Bahasa Melayu

Dr. Normazidah Che Musa

Ketua Bahasa Inggeris Citra

PENYELARAS

Dr. Jamsari bin Alias

Penyelaras CITRA-PKP

Dr. Puteh Noraihan A. Rahman

Penyelaras Citra-PKP UKM-Program Antarabangsa

Dr. Zulkifli Mohamad

Penyelaras Kursus Citra - PKP (Keusahawanan)

Dr. Daing Zairi Ma’arof

Penyelaras Hal Ehwal Pelajar

En. Amirul Mukminin Mohamad

Penyelaras Komunikasi Strategik

Dr. Saadiah Kummin

Penyelaras Citra-PKP (Bahasa Inggeris)

PEGAWAI TADBIR PUSAT

Dr. Rosma Ayu Harun

Ketua Pentadbiran

Pn. Sufeera Rahmad

Penolong Pendaftar