Kursus Bahasa Inggeris

 

Peraturan Umum Pengambilan Kursus Bahasa Inggeris (format ringkas)

Untuk Pelajar Kemasukan 2019-2020:
Struktur Penawaran Kursus Bahasa Inggeris

Untuk Pelajar Kemasukan 2018-2019 dan 2017-2018:
Senarai Kursus Bahasa Inggeris Setara
(menggantikan kursus yang tidak lagi ditawarkan)

Pertanyaan

 

 

 


Peraturan Umum Pengambilan Kursus Bahasa Inggeris (format ringkas)

1. Jumlah Kredit yang Wajib

Bagi pelajar pengambilan Sesi 2019-2020, jumlah kredit kursus Bahasa Inggeris
yang wajib dilengkapkan untuk memenuhi syarat bergraduat ialah seperti berikut:

      1. MUET tahap 1 & 2:                  7 kredit
      2. MUET tahap 3, 4, 5 & 6:        5 kredit

2. Kursus yang Wajib & Turutan Kursus

Rujuk Struktur Penawaran Kursus Bahasa Inggeris Sesi 2019-2020.
Pelajar wajib mengambil dan lulus kursus Bahasa Inggeris yang ditetapkan
sebelum mendaftar kursus Bahasa Inggeris yang seterusnya.

3. Pelajar yang Tiada Keputusan MUET

Pelajar yang tiada MUET tetapi ada IELTS, TOEFL atau sijil kelulusan yang lain:
Sila kemukakan bukti kelulusan kepada:

Dr. Normazidah Che Musa
Penyelaras Kursus Bahasa Inggeris
Pusat Citra Universiti

Pelajar yang tiada MUET atau apa-apa sijil kelulusan yang lain:
Tidak dibernarkan mendaftar kursus Bahasa Inggeris sehingga menduduki MUET dan
mengemukakan keputusannya kepada Pusat Citra. (Kursus BI serta kreditnya tetap wajib)

4. Permohonan Pemindahan Kredit

Pemindahan Kredit hanya dibenarkan untuk Kursus Pertama Sahaja:
MUET 1 & 2:    LMCE1042 Breakthrough English
MUET 3:          LMCE1062 Academic Interactions
MUET 4:          LMCE1072 Academic Literacy
MUET 5 & 6:    LMCE1082 Page to Stage
Kursus-kursus yang seterusnya adalah wajib.

Pelajar yang membuat permohonan pemindahan kredit
tidak dibenarkan mendaftar pada semester pertama
dan hanya boleh mendaftar kursus BI pada semester seterusnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Kembali ke Atas]

Struktur Penawaran Kursus Bahasa Inggeris untuk Pelajar Kemasukan 2019-2020

Pusat Citra Universiti (Sarjanamuda Sains Citra) [Kembali ke Atas]
Fakulti Sains dan Teknologi [Kembali ke Atas]

Fakulti Pengajian Islam [Kembali ke Atas]
Fakulti Pendidikan [Kembali ke Atas]
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan [Kembali ke Atas]
Fakulti Sains Sosial dan Kemasyarakatan [Kembali ke Atas]
Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat [Kembali ke Atas]
Fakulti Undang-Undang [Kembali ke Atas]
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina [Kembali ke Atas]
Fakulti Perubatan [Kembali ke Atas]
Fakulti Sains Kesihatan [Kembali ke Atas]
Fakulti Farmasi [Kembali ke Atas]
Fakulti Pergigian [Kembali ke Atas]
Senarai Kursus Bahasa Inggeris Setara (menggantikan kursus yang tidak lagi ditawarkan)
Untuk Pelajar Kemasukan 2018-2019 dan 2017-2018

MUET Tahap 1 (5 kredit) [Kembali ke Atas]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUET Tahap 2 & 3 (5 kredit) [Kembali ke Atas]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUET Band 4, 5 dan 6 (5 kredit) [Kembali ke Atas]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Pelajar SMSC Kemasukan 2018-2019 [Kembali ke Atas]

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan [Kembali ke Atas]

Untuk sebarang pertanyaan tentang kursus Bahasa Inggeris,
sila muat turun dan isi Borang Pertanyaan Kursus Bahasa Inggeris
dan hantar sebagai lampiran (attachment) kepada: amirismail@ukm.edu.my