Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Pusat Pengajian Citra Universiti (School of Liberal Studies)

CITRA UKM

Penolong Dekan

Wisdom To Empower

PENOLONG DEKAN

Prof. Madya Dr. Wahiza Wahi

Kualiti Dan Strategi

Dr. Daing Zairi Ma'arof

Hal Ehwal Pelajar &Alumni

Dr. Nasruddin Yunos

Pengajaran dan Pembelajaran

Dr. Iszan Hana Kaharudin

Keusahawanan & Kreativiti

PENOLONG DEKAN PENGAJARAN & CITRA @ FAKULTI

Prof. Madya Dr. Zaleha Yazid

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Prof. Madya Dr. Azrul A. Mutalib

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina

Dr. Suziyani Mohamed

Fakulti Pendidikan

Dr. Mohd Haidhar Kamarzaman

Fakulti Pengajian Islam

Dr. Zamira Hasanah Zamzuri

Fakulti Sains & Teknologi

Prof. Dr. Ahmad Rohi Ghazali

Fakulti Sains Kesihatan

Dr. Mohd. Nasir Selamat

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Ts. Dr. Khairul Azmi Bin Abu Bakar

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat

Dr. Saidatul Nadia Abd Aziz

Fakulti Undang-Undang

PENOLONG DEKAN KEUSAHAWANAN & KREATIVITI @ FAKULTI

Dr. Farhana Sidek

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Prof. Dr. Mariyam Jameelah Ghazali

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina

Prof. Madya Dr. Mahanem Mat Noor

Fakulti Sains & Teknologi

Dr. Sarmila Md. Sum

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Dr. Saidah Saad

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat