Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Pusat Pengajian Citra Universiti (School Of Liberal Studies)

Sarjana Sains Citra (Master of Science in Liberal Studies)

SEMESTER 1 (2022/2023) Sarjana Sains Citra – (MSc Liberal Studies) melalui mod penyelidikan.

Sentiasa menyampaikan lebih daripada yang dijangkakan.

Platform Untuk Penyelidikan Pendidikan Dinamik

Pusat Pengajian Citra Universiti (CITRA-UKM) berusaha membentuk graduan yang holistik dan mempunyai jati diri UKM melalui kaedah pembentukan minda dan pembinaan sahsiah, selaras dengan visi, misi, dan matlamat Pendidikan Citra UKM.

Pendidikan Citra UKM mampu memenuhi permintaan pasaran dengan memupuk modal insan yang inovatif, kreatif serta berkemahiran menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran insaniah bagi mengatasi halangan dan bersaing dalam dunia sebenar.

Sehingga Pusat ini berjaya melaksanakan Sarjana Muda Sains dalam Pengajian Liberal, dinamisme pendidikan Citra akan terus berkembang. Kali ini, mod penyelidikan utama dalam bidang pengajian yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Citra Universiti (CITRA-UKM) ialah Program Siswazah peringkat Sarjana.

Apa Yang Kami Tawarkan

Bidang Pengajian dan Pengkhususan

Program ini adalah merentas disiplin, luas dan fleksibel - tidak terhad kepada bidang konvensional.​

 • Teknologi Mengganggu, Peluang dan Pengurusan Risiko
 • Data Besar, Peluang dan Keselamatan
 • Kepintaran Kreatif dan Inovasi Perkongsian
 • Manusia-Mesin dan Nilai Etika; dan lain lain
 • Etika
 • Profesionalisme
 • Pengurusan dan
 • Rundingan Rakyat
 • Perkembangan Minda,
 • Sahsiah dan Perwatakan
 • Pemikiran Kritis,
 • Keusahawanan dan Reka Bentuk
 • Agama dan Kerohanian
  Seni; dan lain lain
 • Bioteknologi, Etika dan Pengguna (Bioteknologi, Etika dan Pengguna);
 • Ilmu Tauhid (Sains Tauhid);
 • Kejuruteraan Alam Sekitar (Environmental Engineering); dan lain lain
 • Kemahiran peribadi
 • Kepimpinan;
 • Komunikasi dan Kerjasama Profesional (Komunikasi dan Kerjasama Profesional);
 • Budaya dan Transformasi Digital;;
 • Pengurusan Perubahan (Budaya dan Transformasi Digital, dan Pengurusan Perubahan); dan lain lain

Kaedah Pembelajaran

Perkhidmatan Profesional

Kerjasama

Penyeliaan, Penyelidikan, Industri / Agensi Kerajaan / Organisasi Masyarakat

Syarat Kemasukan

SARJANA (PENYELIDIKAN)

Syarat Kemasukan

 • Sarjana Muda yang Diiktiraf
  memiliki ijazah Sarjana Muda dalam bidang yang berkaitan dengan program yang anda mohon, seperti yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia, dengan purata nilai gred kumulatif (CGPA) sekurang-kurangnya 2.75; atau

 • Sarjana Muda + 1 Tahun Pengalaman Kerja
  mempunyai sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman kerja dalam sektor berkaitan dan ijazah sarjana muda dalam bidang yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dengan purata nilai gred kumulatif (CGPA) sekurang-kurangnya 2.50; atau

 • Sarjana Muda + 5 Tahun Pengalaman Kerja
  memiliki ijazah Sarjana Muda dalam disiplin yang berkaitan daripada institusi yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia, dengan purata nilai gred kumulatif (CGPA) sekurang-kurangnya 2.00, serta sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman kerja yang berkaitan dan penilaian dalaman yang menyeluruh (MDD 2021). ); atau

Keperluan Bahasa

CALON ANTARABANGSA

Keperluan Bahasa

 • Keperluan Bahasa Inggeris:
 • Lulus TOEFL (minimum 550); atau
 • Lulus IELTS (jalur minimum 5); atau
 • Lulus MUET (jalur minimum 4)
 • Antarabangsa Khas Bagi calon pelajar antarabangsa yang dipertimbangkan dalam tawaran bersyarat kerana mereka tidak memenuhi keperluan kecekapan bahasa Inggeris, mereka mesti menghadiri Kursus Persediaan Bahasa Inggeris peringkat dalaman dan mesti menduduki peperiksaan MUET atau mana-mana peperiksaan yang telah diselaraskan dengan The Common European Framework Rujukan (CEFR).

Tempoh & Yuran Pengajian

MOD SEPENUH MASA & SEPARUH MASA

SEPENUH MASA

2 TAHUN
4 SEMESTER
Maksimum 3 Tahun (6 Semester)

Separuh Masa

3 TAHUN
6 SEMESTER
Maksimum 4 Tahun (8 Semester)

YURAN PELAJAR ANTARABANGSA - RM23,600.00

KEMASUKAN PERMOHONAN

Permohonan Kemasukan

Permohonan dibuka sepanjang tahun dan boleh dibuat secara dalam talian. Kami mempelawa permohonan untuk mengikuti program ijazah Sarjana Sains CITRA. Permohonan boleh dibuat melalui sistem Join UKM (https://join.ukm.my). Sistem aplikasi ini ditadbir oleh Pusat Pengurusan Akademik (PPA) dan laman web mereka ialah (www.ukm.my/akademik)

UKM menawarkan skim bantuan kewangan dalam bentuk Zamalah dan ia terhad kepada pelajar yang layak sahaja. Permohonan skim Zamalah boleh dipohon terus ke Pusat Pengurusan Akademik UKM.

Pengurusan Program

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

Prof. Madya Dr. Nazri Muslim

Timbalan Dekan (Penyelidikan & Rangkaian)

Tel : 03-8921 6891 tdpjcitra@ukm.edu.my

Dr. Lim Kar Keng

Ketua Program Pasca Siswazah

Tel : 03-8921 6904 kk@ukm.edu.my

Mdm. Sufeera Rahmad

Penolong Pendaftar

Tel : +603-8921 6890 sufeera@ukm.edu.my

Rakan Strategik Industri CITRA-UKM

RAKAN RANGKAIAN STRATEGIK

Testimoni Pelajar

Testimoni

Program Sarjana Sains Citra telah memberikan saya input dan pengalaman yang berguna sepanjang saya bergelar pelajar di Pusat Pengajian Citra UKM. Selain dari yuran yang sangat berpatutan, kursus ini juga membolehkan pelajar seperti saya untuk meneroka bidang dan ilmu pengetahuan lain yang belum diketahui sebelum ini. Selain itu, para pensyarah di Pusat Citra UKM juga sangat membantu pelajar dan berdedikasi dalam memberikan ilmu dan motivasi sepanjang pengajian saya. Di samping itu, keistimewaan di Citra adalah setiap pelajar sarjana (Master) perlu menghasilkan kajian yang memberi impak dan sumbangan kepada industri. Secara tidak langsung ia telah membuka peluang kepada pelajar untuk bersama dengan industri dalam menyelesaikan masalah dan keperluan mereka. Saya sangat mengalukan rakan-rakan yang ingin menyambung pengajian di peringkat siswazah untuk menjadi sebahagian dari warga Pusat Citra UKM.

Muhammad Hannan Bin Sayuti Master of Science (Liberal Studies) Student

Sepanjang berada dalam pengajian program Sarjana Sains Citra, saya berasa amat bersyukur kerana program ini memberi saya perspektif baru dalam penerokaan ilmu pengetahuan melalui mod penyelidikan. Program Sarjana Sains Citra ini merupakan program bersifat pelbagai disiplin dan fleksibel, berbeza daripada program sarjana mod penyelidikan yang konvensional. Sifat program ini membuka peluang kepada saya untuk merentas ilmu pengetahuan tanpa batasan. Atmosfera di dalam program ini adalah sihat dan membina. Justeru, saya amat menggalakkan para graduan prasiswazah yang ingin meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi untuk menyertai program Sarjana Sains Citra di Pusat Pengajian Citra Universiti, UKM."

Mcowen Mackriss Master of Science (Liberal Studies) Student

Sarjana Sains Citra amat bersesuaian dengan keperluan masa kini yang melibatkan industri dalam bidang kajian. Melalui kaedah pembelajaran multi disiplin ini, pelajar bukan sahaja dapat meneroka bidang akademik tetapi juga keperluan dunia luar yang menjadikan nilai tambah kepada pelajar. Sifat program ini yang masih baharu menyebabkan saya melihat masih ada peluang untuk penambahbaikan yang boleh dilakukan agar ianya bertambah baik dan mantap.

Nor Kaisah Binti Zainal Master of Science (Liberal Studies) Student

Sebagai pelajar Sarjana Sains Citra, saya berasa bersyukur kerana dapat mengenal Program Sarjana Sains CItra di UKM. Bagi saya program ini merupakan tranformasi dalam sistem pendidikan kerana dapat membangunkan dan memantapkan bakat seseorang pelajar supaya memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Konsep multidisiplin yang diketengahkan membuat sesesorang pelajar mempunyai kebebasan untuk berfikir secara terbuka, bersedia memajukan diri sendiri serta berupaya menjadi individu yang unik tanpa perlu terikut-ikut dengan pilihan orang lain. Selain itu, program ini juga menekankan kualiti pelajar dengan memperoleh pendedahan dan pengalaman sebenar dalam sesebuah industri. Di sains citra, kami perlu menghasilkan penyelidikan yang berimpak yang dapat menyelesaikan masalah industri. Oleh itu, saya amat menggalakkan pelajar untuk merancang perjalanan akademik yang baik untuk kerjaya mereka pada masa hadapan dan Program Sarjana Sains Citra adalah jawapannya!

Tria Rizqi Qurratuaini binti Mohamad Ridho Master of Science (Liberal Studies) Student

Perjalanan saya sebagai seorang pelajar sarjana sains citra UKM Bangi amatlah bermakna dan merupakan fasa hidup yang akan saya hargai pada setiap masa. Program ini berbeza dan unik berbanding program pengajian yang lain kerana adanya "crossover" bidang yang berlaku dalam kajian yang saya lakukan. Program ini juga membantu pelajar untuk berfikir di luar skop dan menggabungkan pelbagai ilmu dari pelbagai bidang untuk menyelesaikan masalah. Dengan adanya fleksibiliti yang diberikan maka saya dapat memperluaskan lagi ilmu dan kajian saya. Disiplin ilmu yang dipraktikkan dalam program ini merupakan satu inisiatif yang mampu menjadi contoh dan menaiktarafkan lagi sistem pendidikan negara.

Sathees Balachandru Master of Science (Liberal Studies) Student

SmS Citra memberikan banyak pengalaman cemerlang sepanjang empat tahun saya di UKM. Struktur pengajian yang fleksibel telah memberi saya keupayaan untuk mengatur kurikulum dan penumpuan saya sendiri dalam pelbagai sektor, dan akhirnya menjadikan bidang tersebut sejajar dengan minat saya dan keperluan pasaran semasa. Cabaran dalam persekitaran kerja sebenar memberi impak yang besar terutamanya kepada graduan baharu. Kebanyakan syarikat dan industri memberi tumpuan kepada kebolehpasaran graduan dan pekerja yang fleksibel dan mempunyai tahap pemikiran kreatif dan kritis. Kemahiran dan pengalaman yang diperoleh semasa zaman sarjana saya telah meluaskan pilihan profesional saya, dan saya kini seorang eksekutif perhubungan awam dan korporat di organisasi sosial dan korporat.

Fauzhan Naim Eksekutif Perhubungan Awam & Korporat MyFundAction (Yayasan Kebajikan Muslim Malaysia)