Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Pusat Pengajian Citra Universiti (School of Liberal Studies)

CITRA UKM

Senarai Keahlian Lembaga Penasihat Pusat Pengajian Citra Universiti UKM

Wisdom To Empower

PENGERUSI

Prof. Sr Ts. Dr. Adi Irfan Che Ani

Dekan

Pusat Pengajian Citra Universiti, UKM

AHLI

PENASIHAT ANTARABANGSA

Prof. Tan Tai Yong

Presiden Kolej Yale– NUS Universiti Kebangsaan Singapura

Prof. Dr. Kenichi Namai

Pusat Pengajian Liberal Antarabangsa, Universiti Waseda, Tokyo

Prof. Yasuyuki Kono

Timbalan Presiden Strategi Antarabangsa, Universiti Kyoto

WAKIL INDUSTRI

Dato' Lee Mok Foong

Pengarah Eksekutif Trans Eco Development Sdn. Bhd

Mr. Bikesh Lakhmichard

Ketua Pegawai Eksekutif 1337 Ventures

Mr. Ammar Roslizar

Ketua Pegawai Eksekutif ARBA Travel & Tours Sdn Bhd

WAKIL MASYARAKAT / IBU BAPA

Prof. Datuk Dr. Che Muhaya Haji Mohamad

Pencetus Inspirasi dan Pakar Kesihatan Mata

Mr. Jerald Joseph

Pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM)

Mdm. Hjh. Asral Widad Hj. Ahmad Asnawi

Presiden Pusat Kecemerlangan Pendidikan Komuniti PACU

WAKIL ALUMNI UKM

Tuan Haji Nazri Kahar

Penerbit eksekutif Astro AWANI Network Sdn Bhd

WAKIL AKADEMIK UKM

Prof. Dato’ Dr. Roslan Abd Shukor

Jabatan Fizik Gunaan, Fakulti Sains Dan Teknologi Universiti Kebangsaan MalaysiaTATIF

Prof. Datin Dr. Faridah Jalil

Pusat Pengajian Undang-undang Malaysia & Perbandingan Fakulti Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia

Prof. Ir. Dr. Syuhaimi Ab. Rahman

Dekan Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia

Syarat Tugas & Tanggungjawab Jawatankuasa

  1. Membantu dan menentukan hala tuju strategik Pusat Pengajian Citra Universiti
  2. Meningkatkan jaringan dan keterlibatan antara pihak Pusat Pengajian Citra Universiti dengan pihak-pihak berkepentingan bagi tujuan-tujuan penambahbaikan kualiti pengajaran dan pembelajaran, kebolehpasaran graduan, kerjasama penyelidikan dan sebagainya
  3. Menjadi tujukan dalam bidang-bidang yang relevan  dan menyumbang kepada aspirasi Citra UKM agar terkehadapan dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan khidmat
  4. Memberi maklumbalas dan berkongsi pengetahuan serta pengalaman dari sudut pandang industri / pengamal professional mengenai struktur Pusat Pengajian Citra Universiti untuk memastikan pencapaian objektif dan hasil pembelajaran Pusat Pengajian Citra Universiti di tahap yang baik
  5. Menyumbang kepakaran dalam mana-mana program anjuran Pusat Pengajian Citra Universiti yang bersesuaian sama ada sebagai penceramah, panelis, tetamu dan sebagainya
  6. Lembaga bermesyuarat sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.

Lembaga Penasihat Pusat Pengajian Citra Universiti
Pusat Pengajian Citra Universiti
Universiti Kebangsaan Malaysia
Rujuk: UKM.CTR.100-6/2/1
Tarikh: 27 November 2020