Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Pusat Pengajian Citra Universiti UKM (School of Liberal Studies)

CITRA UKM

Senarai Geran Aktif
(2021 - Sekarang)

#
Kod Projek
KATEGORI DANA
NAMA GERAN
TAJUK
KETUA PROJEK
PERUNTUKAN YANG DILULUSKAN (RM)
TARIKH MULA
TARIKH TAMAT
STATUS
1
FRGS/1/2021/SS0/ UKM/02/3
Luaran (Peringkat Kebangsaan)
Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS)
Pembinaan Indikator Dan Indeks Kesejahteraan Kolektif Komuniti Transisi Mendepani Perubahan
K007557 ROZITA BINTI IBRAHIM
85,000.00
07/09/2021
06/09/2023
Aktif
2
FRGS/1/2021/TK01/ UKM/02/1
Luaran (Peringkat Kebangsaan)
Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS)
Evaluation Of Design Support Tools For The Construction Additive Manufacturing
K022550: AFIFUDDIN HUSAIRI BIN MAT JUSOH @ HUSSAIN
72,600.00
07/09/2021
06/09/2023
Active
3
FRGS/1/2021/WAB 13/UKM/03/1
Luaran (Peringkat Kebangsaan)
Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS)
Elucidating Principal Elements For Safe-Use Of Traditional Medicine Products In Malaysia
K022552 WARDAH BINTI MUSTAFA DIN
86,100.00
07/09/2021
06/09/2023
Active
4
GGPM-2020-039
Dalaman
Geran Galakan Penyelidik Muda (GGPM)
Potentiometric Ph-Sensing Characteristics Of Hydrothermally Grown Undoped Zinc Oxide (Zno) And Aluminium-Doped Zinc Oxide (AZO) Nanostructures
K022905 LIM KAR KENG
37,5000.00
01/10/2020
31/03/2023
Aktif
5
GGPM-2021-061
Dalaman
Geran Galakan Penyelidik Muda (GGPM)
Ketidaksepadanan Antara Pengangguran Dan Kekosongan Jawatan Dalam Pasaran Buruh Di Malaysia: Kajian Kes Graduan UKM
K023746 ISZAN HANA BINTI KAHARUDIN
21,500.00
01/9/2021
31/8/2023
Aktif
6
GGPM-2021-062
Dalaman
Geran Galakan Penyelidik Muda (GGPM)
Pengaruh Anime Terhadap Sikap Dan Pegangan Nilai Akhlak Dalam Kalangan Pelajar Seni Reka Di Uitm Dan Politeknik
K014595 NOR AFIAN BIN YUSOF
21,500.00
01/9/2021
31/8/2023
Aktif
7
GP-2020-K005570
Dalaman
Ganjaran Penerbitan
-
K005570 KHAIRUL ANWAR @ JOHARI BIN MASTOR
4,000.00
01/07/2021
30/06/2023
Aktif
8
GP-2021-K007448
Dalaman
Ganjaran Penerbitan
-
K007448 LATIFAH BINTI AMIN
12,000.00
27/10/2021
26/10/2023
Aktif
9
GP-2021-K005570
Dalaman
Ganjaran Penerbitan
-
KHAIRUL ANWAR @ JOHARI BIN MASTOR
28,000.00
8/25/2022
8/24/2024
Aktif
10
FRGS/1/2022/SS02/UITM/02/5
Ketua Projek (Luar UKM)
Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) (Ketua Projek Di Luar UKM)
Developing A Holistic Resilient Leadership Model (Rel-Model) In Navigating High Performance Of Small And Medium Enterprises (Smes) In Malaysia.
-
79,000.00
9/1/2022
8/31/2024
Aktif
11
GP-2021-K006621
Dalaman
Ganjaran Penerbitan
-
ZURINA BINTI MAHADI
2,000.00
9/12/2022
9/11/2024
Aktif
12
600-UITMSEL (PI.5/4) (125/2022)
Ketua Projek (Luar UKM)
Universiti Teknologi MARA (Ketua Projek Luar UKM)
Model Kefungsian Keluarga E-Dagang: Motivasi Dalaman Pengaruh Niat Pelajar B40 Ceburkan Diri Dalam Keusahawanan
Tiada Rekod
25,000.00
10/1/2022
9/30/2024
Aktif
13
CITRA-2022-003
Luaran (Peringkat Kebangsaan)
INSTITUT LATIHAN DARUL NAIM (ILDAN)
Kajian Pembangunan Kompentensi Kepegawaian Urus Setia Dalam Menggerakkan Dasar Kerajaan Negeri Kelantan
ISZAN HANA BINTI KAHARUDIN
35,400.00
10/3/2022
9/29/2023
Aktif
14
2022-2023-0142
Ketua Projek (Luar UKM)
Kelab Zonta Hong Kong
Pendidikan Perubahan Iklim Untuk Kanak-kanak Rendah
Tiada Rekod
0
11/23/2022
11/1/2023
Aktif
15
PP-CITRA-2023
Dalaman
Dana Pecutan Penerbitan
-
NAZRI BIN MUSLIM
19,500.00
3/1/2023
Aktif
16
DPB-2023-086
Dalaman
Dana Penerbitan Buku (DPB)
Waspada Denggi; Perilaku Dan Sikap Terhadap Pencegahan Denggi
NOOR SHARIZAD BINTI RUSLY
5,000.00
5/1/2023
12/31/2023
Aktif
17
DPB-2023-087
Dalaman
Dana Penerbitan Buku (DPB)
Indikator Bagi Prinsip Etika Dalam Bioteknologi Moden Di Malaysia”
ZURINA BINTI MAHADI
5,000.00
5/1/2023
12/31/2023
Aktif
18
DPB-2023-088
Dalaman
Dana Penerbitan Buku (DPB)
Dinamika Budaya Dan Partisipasi Politik Belia Malaysia Pasca Reformasi
NAZRI BIN MUSLIM
5,000.00
5/1/2023
12/31/2023
Aktif