Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Sarjana Tamu Program Sarjana Sains Citra

Pengajar Khas
kimmy@ukm.edu.my
03-8921 6907
Tempoh kuatkuasa : 14 Oktober 2022 hingga 13 Oktober 2023 (1 Tahun)

Bidang Tugas

Membimbing penerbitan dalam jurnal Scopus (WOS ESCI, (WOS Q1 – Q4);
Membimbing penerbitan berindeks (ERA, Scopus, WOS ESCI);
Membantu mendapatkan taraf Scopus untuk Jurnal Malim; dan
Membimbing penulisan cadangan penyelidikan.