Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

UKM Pusat Pengajian Citra Universiti (School of Liberal Studies)

CITRA UKM

Borang

Borang

Klik 'Ketahui Lebih Lanjut' untuk maklumat lanjut.

Borang Pendaftaran Manual (20212022)

Borang Kontrak Pembelajaran LMCK2922 (2015)

Borang Permohonan Pengecualian Kursus Bahasa Melayu (2020)

Borang Penukaran Penumpuan Pelajar SMSN Citra

Borang Pendaftaran Kursus LMCK2922 Bagi Kes Khas (20172018)