Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Pusat Pengajian Citra Universiti (School of Liberal Studies)

CITRA UKM

Pengurusan

Wisdom To Empower

Dekan

TIMBALAN DEKAN

Prof. Madya Dr. Nazri Muslim

Timbalan Dekan(Penyelidikan & Jaringan)

Prof. Madya Dr. Zarina Othman

Timbalan Dekan (Kompetensi Komunikasi)

PENOLONG DEKAN

Prof. Madya Dr. Wahiza Wahi

Penolong Dekan (Kualiti & Strategi)

Dr. Daing Zairi Ma'arof

Penolong Dekan (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

Dr. Nasruddin Yunos

Penolong Dekan (Pengajaran & Pembelajaran)

Dr. Iszan Hana Kaharudin

Penolong Dekan (Keusahawanan & Kreativiti)

KETUA PROGRAM / KETUA PENTADBIRAN

Dr. Lim Kar Keng

Ketua Program Pasca Siswazah

Dr. Rozita Ibrahim

Ketua Program Sarjana Muda Sains Citra