Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Penafian, Hakcipta, Dasar Privasi dan Dasar Keselamatan

PENAFIAN

Setiap maklumat yang terkandung di laman web Pusat Citra UKM adalah tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa dan pihak Pusat Citra UKM tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Pihak Pusat Citra UKM berhak membuat sebarang perubahan tanpa sebarang notis. Sesetengan maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan pihak Pusat Citra UKM tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan. Maklumat untuk dimuat turun adalah dijamin bebas dari sebarang virus. Pihak Pusat Citra UKM tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berlaku akibat jangkitan sebarang virus.

HAKCIPTA

Hakcipta © Pusat Citra UKM 2015

Semua aspek berkenaan laman web Pusat Citra UKM – rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain – adalah hakcipta Pusat Citra UKM dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya.

Dengan mengakses laman web PPusat Citra UKM, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunan peribadi dan bukan komersil sahaja. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, tanpa kebenaran dari pihak Pusat Citra UKM.

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan berkenaan hakcipta laman web Universiti Kebangsaan Malaysia, sila hubungi webmaster@ptm.ukm.my

DASAR PRIVASI

Tiada Maklumat peribadi dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali Maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.

Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web Pusat Citra UKM. Perlu diingat bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi setiap laman yang dilayari.

Cookies yang dijana oleh pelayan web hanya akan digunakan untuk mengumpul Maklumat bagi mengenal pasti layaran anda yang akan dating. Cookies ini tidak disimpan secara kekal dan tidak disimpan di dalam cakera keras computer anda. Cookies boleh dihapuskan menggunakan setting dalam pelayar web.

DASAR KESELAMATAN

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan sisimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.