Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana Untuk Memperkasa

Pusat Pengajian Citra Universiti (School of Liberal Studies)

CITRA UKM

Ketua Citra

Wisdom To Empower

KETUA CITRA

Dr. Wan Zulkifli Wan Hassan

Ketua Citra Falsafah dan Isu Semasa

Prof. Madya Dr. Aminudin Basir

Ketua Citra Penghayatan Etika dan Peradaban

Prof. Madya Dr. Hasnan Kasan

Ketua Citra Jaringan Industri & Komuniti

Dr. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin

Ketua Citra Domain C1-C6

Encik Ahmad Rafizi Salleh

Ketua Citra Pengurusan dan Analitik Data

Puan Nor Azilawati Mat Isa

Ketua Citra Bahasa Melayu

Dr. Normazidah Che Musa

Ketua Citra Bahasa Inggeris