Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Pejabat Kedekanan

Encik Abdul Rahim Haji Othman

Skop Kerja : Kenaikan Pangkat Staf Akademik, Pelantikan Semula Staf Akademik, Cuti Belajar, Cuti Sabatikal, Pengurusan Cuti Lantikan Kakitangan Akademik


Encik Mohamad Nashrique Hamid

Skop Kerja : Pengurusan Fasiliti, Teknikal dan Capaian Rangkaian


Encik Mohd Mazlan Mat Sout

Skop Kerja : Pengurusan Fasiliti, Teknikal dan Capaian Rangkaian


Encik Suhazlee Suatau

Skop Kerja : Teknikal dan Pengurusan Rangkaian


Encik Muhammad Nabil Najmi Razali

Stop Kerja : Teknikal dan Pengurusan Rangkaian


Puan Suriani Mohd Lahuri

Skop Kerja : Pengurusan Kewangan, Prasarana, Perubatan, Pensyarah Sambilan, Surat Jaminan (GL)


Puan Dalita Binti Hop

Skop Kerja : Kewangan Penyelidikan, Penyewaan Mesin Penyalin, Prasarana


Puan Norsaeidah Zulkefle

Skop Kerja : Setiausaha kepada Dekan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan


Puan Rinie Ab. Raman

Skop Kerja : Setiausaha kepada Ketua Penolong Pendaftar Kanan


Puan Norzaliza Binti Zainal Abidin

Skop Kerja : Pengurusan Aset, Penyewaan Ruang, Kewangan (Pengurusan), Prasarana


Puan Norpisah Mohd Ismail

Skop Kerja : Pengurusan Program Berterusan Jarak Jauh (PBJJ)


Encik Nurulazam Roslan

  • 03-89214198
  • w4i_747@yahoo.com

Skop Kerja : Pereka Grafik


Encik Mohd Razali Md Razi

Skop Kerja : Pengurusan Fail dan Rekod, Fasiliti, Keselamatan dan Teknikal.