Fakulti Sains dan Teknologi

FALSAFAH, WAWASAN, MISI DAN MATLAMAT

FALSAFAH
FST mendokong matlamat penubuhan UKM untuk menghasilkan tenaga kerja mahir dan masyarakat terpelajar dalam bidang sains dan teknologi berpandukan falsafah UKM iaitu paduan antara iman kepada Allah dengan ilmu yang bermanfaat serta gabungan antara teori dan amal

WAWSAN
FST bertekad menjadi pusat pendididikan dan penjana ilmu sains dan teknologi yang terkehadapan, membentuk masyarakat berilmu, dinamis, inovatif dan berakhlak mulia

MISI
Beriltizam menjadi pusat keilmuan terpilih yang menekankan pendidikan dan penyelidikan bertaraf dunia.

MATLAMAT

  1. Fakulti Sains dan Teknologi ditubuhkan untuk mencapai matlamat berikut :
  2. Meneraju, menjana dan menyebarkan ilmu sains dan teknologi yang bermanfaat kepada masyarat sejagat
  3. Menghasilkan modal insan yang berilmu, dinamis, inovatif dan berakhlak mulia
  4. Mengantarabangsakan citra fakulti
  5. Memertabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.