Search
Close this search box.

Perlindungan Insurans

Insurans

Bahagian Kewangan Pelajar juga menguruskan insuran hospital berkelompok kepada pelajar seperti berikut:- 

Senarai faedah yang diterima bagi pelajar warganegara

Bil

Faedah

Jumlah Yang Dilindungi (RM)

1.

Kematian Biasa

5,000.00

2.

Kematian Disebabkan Kemalangan

10,000.00

3.

Keilatan Kekal Oleh Sebab-sebab Biasa

5,000.00

4.

Keilatan Kekal Disebabkan Kemalangan

10,000.00

5.

Keilatan Separa Kekal Oleh Sebab-sebab Biasa

5,000.00

6.

Keilatan Separa Kekal Disebabkan Kemalangan

10,000.00

7.

Tuntutan Rawatan Perubatan Disebabkan Kemalangan (Maksima) berdasarkan bil tuntutan.

1,000.00

8.

Perbelanjaan Pengkebumian (Ahli)

3,000.00

Jadual Jumlah Faedah Dilindungi (RM) (Pelajar Antarabangsa) 

Bil

Faedah

Jumlah Yang Dilindungi (RM)

1.

Kematian Biasa

5,000.00

2.

Kematian Disebabkan Kemalangan

10,000.00

3.

Keilatan Kekal Oleh Sebab-sebab Biasa

5,000.00

4.

Keilatan Kekal Disebabkan Kemalangan

10,000.00

5.

Keilatan Separa Kekal Oleh Sebab-sebab Biasa

5,000.00

6.

Keilatan Separa Kekal Disebabkan Kemalangan

10,000.00

7.

Tuntutan Rawatan Perubatan Disebabkan Kemalangan (Maksima) berdasarkan bil tuntutan.

1,000.00

8.

Perbelanjaan Pengkebumian (Ahli)

4,000.00

Kumpulan Takaful Perubatan / Kumpulan Hospital & Surgikal (Pelajar Antarabangsa)

Bil

Faedah

Jumlah Yang Dilindungi (RM)

1.

Kematian Biasa

5,000.00

2.

Kematian Disebabkan Kemalangan

10,000.00

3.

Keilatan Kekal Oleh Sebab-sebab Biasa

5,000.00

4.

Keilatan Kekal Disebabkan Kemalangan

10,000.00

5.

Keilatan Separa Kekal Oleh Sebab-sebab Biasa

5,000.00

6.

Keilatan Separa Kekal Disebabkan Kemalangan

10,000.00

7.

Tuntutan Rawatan Perubatan Disebabkan Kemalangan (Maksima) berdasarkan bil tuntutan.

1,000.00

8.

Perbelanjaan Pengkebumian (Ahli)

4,000.00

Nota:

  1. Risiko insurans ditanggung oleh Takaful Ikhlas Sdn Bhd.   
  2. Sebarang kos perubatan melebihi had manfaat yang diberikan oleh syarikat anda akan ditanggung oleh anda.
  3. Tuntutan mesti dikemukakan kepada ING Insurance dalam masa 30 hari dari tarikh perundingan atau perkhidmatan.   
  4. Beberapa hospital tidak menyediakan elaun makan di bawah Had Bilik & Penginapan.