Kelab

 1. Kelab Varsity Boys
 2. Kelab Sukan e-Sukan
 3. Perwakilan Agama Buddha
 4. Perwakilan Mahasiswa India
 5. Perwakilan Agama Khatolik
 6. Persaudaraan Kristian UKM (PERKEB)
 7. Urusetia Artisukma – Seni Silat Gayung Malaysia
 8. Urusetia Artisukma – Seni Silat Cekak Ustaz Hanafi
 9. Urusetia Artisukma – Seni Silat Gayung Fatani
 10. Urusetia Artisukma – Seni Silat Cekak Malaysia
 11. Urusetia Artisukma – New Tune
 12. Urusetia Artisukma – Sekretariat Pesta Ang Pow
 13. Urusetia Artisukma – Sekretariat Pesta Tanglung
 14. Urusetia Sukan & Rekreasi – Taekwondo
 15. Urusetia Sukan & Rekreasi – Catur
 16. Urusetia Sukan & Rekreasi – Scuba
 17. Urusetia Sukan & Rekreasi – Tenis
 18. Urusetia Sukan & Rekreasi – Futsal
 19. Urusetia Artisukma – Sekretariat Kebudayaan Mahasiswa India ( Kesenian Amal)

Kelab dan Persatuan

Senarai Keseluruhan Persatuan Dibawah Pusat Hal Ehwal Pelajar

Persatuan

 1. Persatuan Mahasiswa Fakulti Pergigian
 2. Persatuan Mahasiswa Fakulti Pendidikan
 3. Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
 4. Persatuan Mahasiswa Fakulti Teknologi & Sains Maklumat
 5. Persatuan Mahasiswa Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
 6. Persatuan Mahasiswa Fakulti Perubatan
 7. Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains dan Teknologi
 8. Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
 9. Persatuan Mahasiswa Fakulti Pengajian Islam
 10. Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains Kesihatan
 11. Persatuan Mahasiswa Fakulti Undang-Undang
 12. Persatuan Mahasiswa Fakulti Farmasi
 13. Persatuan Mahasiswa Citra UKM
 14. Majlis Eksekutif Kolej Dato’ Onn
 15. Majlis Eksekutif Kolej Tun Hussein Onn
 16. Majlis Eksekutif Kolej Aminuddin Baki
 17. Majlis Eksekutif Kolej Ungku Omar
 18. Majlis Eksekutif Kolej Burhanuddin Helmi
 19. Majlis Eksekutif Kolej Ibrahim Yaakub
 20. Majlis Eksekutif Kolej Rahim Kajai
 21. Majlis Eksekutif Kolej Ibu Zain
 22. Majlis Eksekutif Kolej Keris Mas
 23. Majlis Eksekutif Kolej Tun Syed Nasir
 24. Majlis Eksekutif Kolej Tun Dr. Ismail
 25. Majlis Eksekutif Kolej Pendeta Za’ba
 26. Persatuan Aiesec UKM
 27. Persatuan Ikatan Studi Islam
 28. Bulan Sabit Merah Malaysia UKM
 29. Kelab Penyayang
 30. Persatuan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia
 31. Kelab United Nation UKM
 32. Kelab Rukun Negara
 33. Kelab Rakan Taman
 34. Kelab Pengguna
 35. Kelab Sahabat Aqsa UKM
 36. Kelab Myagrosis Universiti Kebangsaan Malaysia
 37. Kelab Ekorelawan UKM
 38. Persatuan Rakan Siswa Yadim (RSY)
 39. Kelab Mahasiswa Pemadam
 40. Persatuan Belia Islam Nasional (PEMBINA) UKM
 41. Persatuan Kasih Mahasiswa
 42. Persatuan Belia Harmoni UKM
 43. Kelab Pengakap Kelana Siswa UKM
 44. Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia
 45. Persatuan Kebajikan Mahasiswa Kedah
 46. Persatuan Mahasiswa Anak Melaka
 47. Persatuan Mahasiswa Anak Pahang
 48. Persatuan Mahasiswa Anak Johor
 49. Persatuan Mahasiswa Kelantan Darul Naim
 50. Persatuan Mahasiswa Negeri Sembilan
 51. Persatuan Mahasiswa Perak Darul Ridzuan
 52. Persatuan Mahasiswa Pulau Pinang
 53. Persatuan Mahasiswa Sarawak
 54. Persatuan Mahasiswa Sabah
 55. Persatuan Mahasiswa Selangor
 56. Persatuan Mahasiswa Terengganu
 57. Persatuan Pelajar Indonesia UKM
 58. Persatuan Pelajar Bangladesh
 59. Persatuan Pelajar Palestin
 60. Persatuan Himpunan Mahasiswa Kelantan
 61. Persatuan Pelajar Siswazah Fakulti Pengajian Islam
 62. Persatuan Siswazah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
 63. Persatuan Siswazah Fakulti Farmasi
 64. Persatuan Siswazah Fakulti Pendidikan
 65. Persatuan Siswazah Fakulti Undang-Undang
 66. Persatuan Siswazah Hadhari
 67. Persatuan Siswazah UKM-GSB
 68. Persatuan Siswazah Sains Bumi dan Angkasa
 69. Seri Student Association (SERISA)
 70. Persatuan Siswazah Inbiosis
 71. Urusetia Artisukma
 72. Urusetia Bahasa Mandarin
 73. Urusetia Pembangunan Sumber Manusia
 74. Urusetia Perucapan Umum
 75. Urusetia Pembimbing Rakan Siswa
 76. Sekretariat Rakan Muda
 77. Persatuan Srikandi Kebangsaan UKM
 78. Perwakilan Mahasiswa Cina UKM
 79. Sekretariat Mahasiswa Oku UKM
 80. Angkatan Mahasiswa Antirasuah (AMAR)
 81. Persatuan Seni Silat Cekak Pusaka Ustaz Hanafi UKM