Direktori

Pejabat Timbalan Naib Canselor

(Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi)

Prof. Dato’ Dr. Wan Kamal bin Mujani

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi) /
Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation Affairs)

Tel : +603 8921 5080
Fax : +603 8921 4243

Prof. Ts. Dr. Muhammad Rahimi Yusop

Pengarah CRIM

Tel: +603 8921 3184
Email: drmc@ukm.edu.my

Prof. Dr. Jamia Azdina Jamal

Pengarah Pusat IDEA-UKM

Tel: +603 8911 8261
Email: idea@ukm.edu.my

Prof. Madya Dr. Wan Mohd Hirwani Wan Hussain

Pengarah Inovasi@UKM™

Tel: +603 8921 4876
Email: pghinovasi@ukm.edu.my

Prof. Madya Dr. Normah Mustaffa

Pengarah Penerbit UKM

Tel: +603 8921 5840
Email: normahm@ukm.edu.my

Prof. Madya Dr. Wan Mohd Aizat Wan Kamaruddin

Pengarah ALAF-UKM

Tel: +603 8921 5840
Email: pghalaf@ukm.edu.my