Hubungi Kami

Alamat

Pejabat Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi
Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia

Nombor Telefon

Borang Cadangan

Anda juga boleh menghantar sebarang, pertanyaan, pendapat, rancangan kolaborasi dan cadangan secara terus melalui platform dibawah