Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Leader in Health Sciences

BERITA TERKINI

ARKIB
Undergraduate

PRASISWAZAH

FSK menawarkan 11 program pengajian yang komprehensif dan kompetitif dalam bidang profesional

Postgraduate

SISWAZAH

Program siswazah yang ditawarkan adalah yang terkini dengan diselia oleh kepakaran yang disegani

SIJIL PROFESIONAL

Menawarkan sijil yang memberikan kemahiran kepada individu yang ingin menambah ilmu dan mengembangkan kerjaya

Jurnal Sains Kesihatan Malaysia (JSKM)

Buletin Sains Kesihatan (BSK)

SIRI 1- Garis Masa Perjalanan Seorang Siswazah

SIRI 2- Tatacara Semakan Program FSK

SIRI 3- Garis Panduan Polisi & Kadar Caj Klinik

Buletin Hal Ehwal Pelajar FSK (Jilid 1/2023)

Akan datang

Akan datang

Upcoming Events

More Event