Penyelidik UKM

Selamat Datang Ke Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia, adalah salah satu universiti penyelidikan yang mendapat pengiktirafan dari Kementerian Pengajian Tinggi di Malaysia.

UKM berusaha untuk menjadi pusat pembelajaran pilihan dan pengetahuan peringkat antarabangsa yang berakar umbi dalam budaya kebangsaan.

Melalui laman ini pelawat boleh mendapatkan info mengenai senarai kepakaran dan profil penyelidik. UKM menjemput rakan-rakan penyelidik untuk bekerjasama dan membangunkan hubungan yang produktif dengan UKM.

Senarai Pakar UKM ini adalah pangkalan data staf akademik di Universiti Kebangsaan Malaysia yang berasaskan carian untuk mencari kepakaran penyelidikan dan pengajaran mereka.

Klik https://ukmsarjana.ukm.my/ untuk memulakan mencari Pakar kami.