UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

| Yuran Pengajian

Pelajar Tempatan

 Fakulti / Program

Yuran (RM)

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP) (Pra Eksekutif)

[Muat Turun]

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM) (Pra Eksekutif)

[Muat Turun]

Fakulti Pengajian Islam (FPI) (Pra PBJJ)

[Muat Turun]

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (FSSK) (Pra PBJJ)

[Muat Turun]

 

Pelajar Tempatan

 Fakulti / Program

Yuran (RM)

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP)

[Muat Turun]

Fakulti Pergigian (FGG)

[Muat Turun]

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (FKAB)

[Muat Turun]

Fakulti Pendidikan (FPEND)

[Muat Turun]

Fakulti Perubatan (FPER)

[Muat Turun]

Fakulti Pengajian Islam (FPI)

[Muat Turun]

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (FSSK)

[Muat Turun]

Fakulti Sains & Teknologi (FST)

[Muat Turun]

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)

[Muat Turun]

Fakulti Undang-Undang (FUU)

[Muat Turun]

Institut Sel Fuel (SELFUEL)

[Muat Turun]

 

Pelajar Antarabangsa

 Fakulti / Program

Yuran (RM)

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP)

[Muat Turun]

Fakulti Pendidikan (FPEND)

[Muat Turun]

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (FKAB)

[Muat Turun]

Fakulti Perubatan (FPER)

[Muat Turun]

Fakulti Sains & Teknologi (FST)

[Muat Turun]

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)

[Muat Turun]

Fakulti Undang-Undang (FUU)

[Muat Turun]

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (FSSK)

[Muat Turun]

Institut Sel Fuel (SELFUEL)

[Muat Turun]

 

Pelajar Tempatan

 Fakulti / Program

Yuran (RM)

Fakulti Pergigian (FGG)

[Muat Turun]

Fakulti Perubatan (FPER)

[Muat Turun]

Pelajar Tempatan

Fakulti/ Program

Yuran (RM)

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP)

[Muat Turun]

Fakulti Farmasi (FFAR)

[Muat Turun]

Fakulti Pergigian (FGG)

[Muat Turun]

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (FKAB)

[Muat Turun]

Fakulti Pendidikan (FPEND)

[Muat Turun]

Fakulti Perubatan (FPER)

[Muat Turun]

Fakulti Pengajian Islam (FPI)

[Muat Turun]

Fakulti Sains Kesihatan (FSK)

[Muat Turun]

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (FSSK)

[Muat Turun]

Fakulti Sains & Teknologi (FST)

[Muat Turun]

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)

[Muat Turun]

Fakulti Undang-Undang (FUU)

[Muat Turun]

CITRA UKM

[Muat Turun]

 

Pelajar Antarabangsa

Fakulti/ Program

Yuran (RM)

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP)

[Muat Turun]

Fakulti Farmasi (FFAR)

[Muat Turun]

Fakulti Pergigian (FGG)

[Muat Turun]

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (FKAB)

[Muat Turun]

Fakulti Pendidikan (FPEND)

[Muat Turun]

Fakulti Perubatan (FPER)

[Muat Turun]

Fakulti Pengajian Islam (FPI)

[Muat Turun]

Fakulti Sains Kesihatan (FSK)

[Muat Turun]

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (FSSK)

[Muat Turun]

Fakulti Sains & Teknologi (FST)

[Muat Turun]

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)

[Muat Turun]

Fakulti Undang-Undang (FUU)

[Muat Turun]

CITRA UKM

[Muat Turun]

Pelajar Antarabangsa

 Fakulti / Program

Yuran (RM)

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP)[Muat Turun]
Fakulti Farmasi (FFAR)[Muat Turun]
Fakulti Pergigian (FGG)[Muat Turun]
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (FKAB)[Muat Turun]
Fakulti Pendidikan (FPEND)[Muat Turun]

Fakulti Perubatan (FPER)

[Muat Turun]
Fakulti Pengajian Islam (FPI)[Muat Turun]
Fakulti Sains Kesihatan (FSK)[Muat Turun]
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (FSSK)[Muat Turun]
Fakulti Sains & Teknologi (FST)[Muat Turun]
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)[Muat Turun]
Fakulti Undang-Undang (FUU)[Muat Turun]
Citra UKM[Muat Turun]

Pelajar Antarabangsa

 Fakulti / Program

Yuran (RM)

Institut Alam Dan Tamadun Melayu (ATMA)

[Muat Turun]

Institut Sel Fuel
(SELFUEL)

[Muat Turun]

Institut Islam Hadhari (HADHARI)

[Muat Turun]

Institut IR 4.0 (IIR4.0)

[Muat Turun]

Institut Kajian Malaysia & Antarabangsa (IKMAS)

[Muat Turun]

Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN)

[Muat Turun]

Institut Biologi Sistem (INBIOSIS)

[Muat Turun]

Institut Perubahan Iklim (IPI)

[Muat Turun]

Institut Kajian Etnik (KITA)

[Muat Turun]

Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI)

[Muat Turun]

Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI) 

[Muat Turun]

Institut Biologi Molekul Perubatan UKM (UMBI)

[Muat Turun]

Pelajar Tempatan

 Fakulti / Program

Yuran (RM)

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)

[Muat Turun]

Fakulti Sains & Teknologi (FST)

[Muat Turun]

 

Pelajar Antarabangsa

Fakulti/ Program

Yuran (RM)

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP)

[Muat Turun]

Fakulti Farmasi (FFAR)

[Muat Turun]

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (FKAB)

[Muat Turun]

Fakulti Pendidikan (FPEND)

[Muat Turun]

Fakulti Pengajian Islam (FPI)

[Muat Turun]

Fakulti Sains Kesihatan (FSK)

[Muat Turun]

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (FSSK)

[Muat Turun]

Fakulti Sains & Teknologi (FST)

[Muat Turun]

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)

[Muat Turun]

Fakulti Undang-Undang (FUU)

[Muat Turun]

Pelajar Tempatan

 Fakulti / Program

Yuran (RM)

Kursus Persediaan Asasi Pintar

[Muat Turun]

 

Pelajar Antarabangsa

 Fakulti / Program

Yuran (RM)

Kursus Persediaan Asasi Pintar

[Muat Turun]

Pelajar Antarabangsa

 Fakulti / Program

Yuran (RM)

Progressive English Program

[Muat Turun]

Pelajar Tempatan

 Fakulti / Program

Yuran (RM)

Fakulti Pendidikan (FPEND)

[Muat Turun]

Fakulti Pengajian Islam (FPI)

[Muat Turun]

 

Pelajar Antarabangsa

 Fakulti / Program

Yuran (RM)

Fakulti Pendidikan (FPEND)

[Muat Turun]

Fakulti Pengajian Islam (FPI)

[Muat Turun]