UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

| Yuran Pengajian

 Fakulti / Program

Yuran (RM)

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP) (Pra Eksekutif)

[Muat Turun]

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM) (Pra Eksekutif)

[Muat Turun]

Fakulti Pengajian Islam (FPI) (Pra PBJJ)

[Muat Turun]

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (FSSK) (Pra PBJJ)

[Muat Turun]

 Fakulti / Program

Yuran (RM)

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP)

[Muat Turun]

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (FKAB)

[Muat Turun]

Fakulti Pendidikan (FPEND)

[Muat Turun]

Fakulti Perubatan (FPER)

[Muat Turun]

Fakulti Pengajian Islam (FPI)

[Muat Turun]

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (FSSK)

[Muat Turun]

Fakulti Sains & Teknologi (FST)

[Muat Turun]

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)

[Muat Turun]

Fakulti Undang-Undang (FUU)

[Muat Turun]

Fuel Cell Institute (SELFUEL)

[Muat Turun]

 

Fakulti/ Program

Yuran (RM)

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP)

[Muat Turun]

Fakulti Farmasi (FFARM)

[Muat Turun]

Fakulti Pergigian (FGG)

[Muat Turun]

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (FKAB)

[Muat Turun]

Fakulti Pendidikan (FPEND)

[Muat Turun]

Fakulti Perubatan (FPER)

[Muat Turun]

Fakulti Pengajian Islam (FPI)

[Muat Turun]

Fakulti Sains Kesihatan (FSK)

[Muat Turun]

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (FSSK)

[Muat Turun]

Fakulti Sains & Teknologi (FST)

[Muat Turun]

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)

[Muat Turun]

Fakulti Undang-Undang (FUU)

[Muat Turun]

CITRA UKM

[Muat Turun]

 Fakulti / Program

Yuran (RM)

Fakulti Pendidikan (FPEND) 

[Muat Turun]

Fakulti Pengajian Islam (FPI)

[Muat Turun]