UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

Jadual Peperiksaan Semester 2 Sesi 2020/2021

Prasiswazah Eksekutif & PBJJ (Kemaskini Terakhir: 07/07/2022) terkini

PEMAKLUMAN PERUBAHAN MASA & TARIKH PEPERIKSAAN BAGI PROGRAM FEP
-Merujuk kepada tarikh peperiksaan bagi kursus EPPD1023 (Makroekonomi 1) yang bertarikh 16/07/2022 (Sabtu) terdapat perubahan masa daripada jam 9.00 pagi ke 3.00 petang.-Bagi kursus EPPD2023 (Statistik Untuk Ekonomi & Perniagaan) yang dijadualkan pada 23/07/2022 jam 9.00 pagi ditunda kepada 24/07/2022 jam 9.00 pagi.

Sekian, untuk perhatian dan tindakan saudara/i. Terima kasih.

Program Jadual Peperiksaan
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM) Muat Turun
Fakulti Pengajian Islam (FPI) Muat Turun
Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP) Muat Turun
Fakulti Sains & Teknologi (FST) Muat Turun


Siswazah (Kemaskini Terakhir: 15/07/2022) terkini

Program Jadual Peperiksaan
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM) Muat Turun
Fakulti Undang-undang (FUU) Muat Turun

Jadual Peperiksaan Semester 1 Sesi 2021/2022

Prasiswazah PBJJ (Kemaskini Terakhir: 21/12/2021) terkini

Program Jadual Peperiksaan
Fakulti Pengajian Islam Muat Turun
Fakulti Ekonomi Pengurusan Muat Turun