UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

| Jadual Peperiksan

Semester 1 Sesi 2022/2023

PBJJ/Eksekutif  (Kemaskini Terakhir: 10/01/2023) terkini

ProgramJadual Peperiksaan
Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP)
Fakulti Pengajian Islam (FPI)
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK)
CITRA
Fakulti Sains & Teknologi (FST)
Fakulti Sains & Teknologi (FST) SPKI

Semester 3 Sesi 2021/2022

Jadual Peperiksaan Akhir  (Kemaskini Terakhir: 21/09/2022)

ProgramJadual Peperiksaan
Fakulti Ekonomi & Pengurusan dan Fakulti Teknologi dan Sains MaklumatMuat Turun

Semester 2 Sesi 2020/2021

Prasiswazah Eksekutif & PBJJ (Kemaskini Terakhir: 07/07/2022)

PEMAKLUMAN PERUBAHAN MASA & TARIKH PEPERIKSAAN BAGI PROGRAM FEP

-Merujuk kepada tarikh peperiksaan bagi kursus EPPD1023 (Makroekonomi 1) yang bertarikh 16/07/2022 (Sabtu) terdapat perubahan masa daripada jam 9.00 pagi ke 3.00 petang.

-Bagi kursus EPPD2023 (Statistik Untuk Ekonomi & Perniagaan) yang dijadualkan pada 23/07/2022 jam 9.00 pagi ditunda kepada 24/07/2022 jam 9.00 pagi.
Sekian, untuk perhatian dan tindakan saudara/i. Terima kasih.

ProgramJadual Peperiksaan
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)Muat Turun
Fakulti Pengajian Islam (FPI)Muat Turun
Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP)Muat Turun
Fakulti Sains & Teknologi (FST)Muat Turun

Siswazah (Kemaskini Terakhir: 15/07/2022) terkini

ProgramJadual Peperiksaan
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)Muat Turun
Fakulti Undang-undang (FUU)Muat Turun

Semester 1 Sesi 2021/2022

Prasiswazah PBJJ (Kemaskini Terakhir: 21/12/2021) 

ProgramJadual Peperiksaan
Fakulti Pengajian IslamMuat Turun
Fakulti Ekonomi PengurusanMuat Turun