UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

Search
Close this search box.

| Jadual Peperiksan

Semester 1 Sesi 2023/2024

Prasiswazah

Jadual Peperiksaan Akhir (Sepenuh Masa) (Kemaskini Terakhir: 09/01/2024) terkini
Program
Jadual Peperiksaan
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat
 
Jadual Peperiksaan Program Eksekutif dan PBJJ (Kemaskini Terakhir: 05/01/24)  terkini
Program
Jadual Peperiksaan
Pusat Bangi
Pusat KB
 
Siswazah
Jadual Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi Akademik 2023-2024 (Kemaskini Terakhir: 17/01/24)  terkini
Program
Jadual Peperiksaan
Sarjana Undang-undang
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat
 
Semester 3 Sesi 2022/2023

Draf Jadual Peperiksaan Akhir (Semester Pendek) (Kemaskini Terakhir: 20/09/2023) terkini

ProgramJadual Peperiksaan
Semester Pendek
Semester 2 Sesi 2022/2023

Jadual Peperiksaan Akhir (Sepenuh Masa) (Kemaskini Terakhir: 11/07/2023) terkini

ProgramJadual Peperiksaan
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)

 

Jadual Peperiksaan Akhir Program Eksekutif dan PBJJ (Kemaskini Terakhir: 05/07/2023) terkini

ProgramJadual Peperiksaan
Fakulti Undang-undang (FUU)
Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP)
Fakulti Pengajian Islam (FPI)
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK)
Fakulti Sains & Teknologi (FST)

 

Jadual Peperiksaan Akhir Program Sarjana Kerja Kursus (Kemaskini Terakhir: 12/06/2023) terkini

ProgramJadual Peperiksaan
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)