UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

| Jadual Peperiksan

Semester 3 Sesi 2022/2023

Draf Jadual Peperiksaan Akhir (Semester Pendek) (Kemaskini Terakhir: 20/09/2023) terkini

ProgramJadual Peperiksaan
Semester Pendek

Semester 2 Sesi 2022/2023

Jadual Peperiksaan Akhir (Sepenuh Masa) (Kemaskini Terakhir: 11/07/2023) terkini

ProgramJadual Peperiksaan
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)

 

Jadual Peperiksaan Akhir Program Eksekutif dan PBJJ (Kemaskini Terakhir: 05/07/2023) terkini

ProgramJadual Peperiksaan
Fakulti Undang-undang (FUU)
Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP)
Fakulti Pengajian Islam (FPI)
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK)
Fakulti Sains & Teknologi (FST)

 

Jadual Peperiksaan Akhir Program Sarjana Kerja Kursus (Kemaskini Terakhir: 12/06/2023) terkini

ProgramJadual Peperiksaan
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)

Semester 1 Sesi 2022/2023

PBJJ/Eksekutif  (Kemaskini Terakhir: 10/01/2023)

ProgramJadual Peperiksaan
Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP)
Fakulti Pengajian Islam (FPI)
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK)
CITRA
Fakulti Sains & Teknologi (FST)
Fakulti Sains & Teknologi (FST) SPKI