UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

| Jadual Peperiksan

Jadual Peperiksaan Akhir  (Kemaskini Terakhir: 21/09/2022) terkini

ProgramJadual Peperiksaan
Fakulti Ekonomi & Pengurusan dan Fakulti Teknologi dan Sains MaklumatMuat Turun

 

Prasiswazah Eksekutif & PBJJ (Kemaskini Terakhir: 07/07/2022) terkini

PEMAKLUMAN PERUBAHAN MASA & TARIKH PEPERIKSAAN BAGI PROGRAM FEP

-Merujuk kepada tarikh peperiksaan bagi kursus EPPD1023 (Makroekonomi 1) yang bertarikh 16/07/2022 (Sabtu) terdapat perubahan masa daripada jam 9.00 pagi ke 3.00 petang.

-Bagi kursus EPPD2023 (Statistik Untuk Ekonomi & Perniagaan) yang dijadualkan pada 23/07/2022 jam 9.00 pagi ditunda kepada 24/07/2022 jam 9.00 pagi.
Sekian, untuk perhatian dan tindakan saudara/i. Terima kasih.

 

ProgramJadual Peperiksaan
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)Muat Turun
Fakulti Pengajian Islam (FPI)Muat Turun
Fakulti Ekonomi & Pengurusan (FEP)Muat Turun
Fakulti Sains & Teknologi (FST)Muat Turun

 

Siswazah (Kemaskini Terakhir: 15/07/2022) terkini

ProgramJadual Peperiksaan
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (FTSM)Muat Turun
Fakulti Undang-undang (FUU)Muat Turun

Prasiswazah PBJJ (Kemaskini Terakhir: 21/12/2021) terkini

ProgramJadual Peperiksaan
Fakulti Pengajian IslamMuat Turun
Fakulti Ekonomi PengurusanMuat Turun