UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

Mobiliti - Pelajar UKM International (Tempatan & Antarabangsa)

Para pelajar UKMShape (UKM International) adalah layak untuk mengikuti program mobiliti sepertimana yang digunapakai dan diterima oleh pelajar arus perdana. Anda layak untuk memohon program mobiliti yang ditawarkan oleh pihak universiti yang berkaitan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai senarai program atau universiti yang menawarkan program mobiliti, anda boleh rujuk Laman Web UKM Global atau Facebook UKM Global. Pihak UKM Global akan memberi penjelasan lanjut berkaitan program atau universiti yang ingin dipohon oleh pihak anda.

Jika anda berjaya memohon dan surat kebenaran/tawaran telah dikeluarkan oleh pihak universiti yang dipohon, anda diminta untuk hadir ke Kaunter Unit Hal Ehwal Siswa dan Alumni (HESA) di Aras 1, Pusat Kembangan Pendidikan, Bangunan Wawasan untuk proses permohonan dana mobiliti.

Jika anda mempunyai sebarang persoalan berkenaan program mobiliti, anda boleh berhubung dengan pihak UKM Global untuk maklumat lanjut. Jika anda mempunyai sebarang persoalan mengenai dana program mobiliti,  unit HESA boleh dihubungi di talian 03-8921 4197 atau hesapkp@ukm.edu.my

Fakulti Pengajian Islam
Outbound Mobility Program Universiti Sesi Akademik Penyelaras
Pengajian Dakwah & Kepimpinan Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia 1/2017-2018 & 1/Sesi 2018-2019 Lela Manja Rohaizat
03-8921 5350
lelamanja@ukm.edu.my
Usuluddin & Falsafah Universiti Marmara, Turki 2/2017-2018 & 1/2018-2019
Pengajian Arab & Tamadun Islam Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam 2/2017-2018
Syariah Universiti Yarmouk, Jordan 1/2018-2019
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Outbound Mobility Program Universiti Sesi Akademik Penyelaras
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
 1. Universiti Sophia, Jepun
 2. Diponegoro University, Indonesia
 3. University of Philippines, Manila
 4. National Chengchi University, Taiwan
 5. Tokyo University of Foreign Study, Japan
 6. University of Applied Sciences Upper Austria, Austria
 7. Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages Almaty, Kazakhstan
 8. University Tsukuba, Japan
 9. University of Santo Tomas, Philippines
 10. Chonnam National University, Korea
1/2017-2018 & 2/2017-2018
Nur Ain Binti Zulkapli
03-8921 4743
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat
Outbound Mobility Program Universiti Sesi Akademik Penyelaras
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat
 1. Universitas Budi Luhur, Indonesia
 2. Universitas Srivijaya, Indonesia
 3. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
 4. Gifu University, Jepun
 5. Feng Chia University, Taiwan
Dr. Lailatul Qadri
Binti Zakaria
03-89216674
Fakulti Farmasi
Outbound Mobility Program Universiti Sesi Akademik Penyelaras
Fakulti Farmasi
 1. Mahidol University, Thailand
 2. Thammasat University, Thailand
 3. University of Santo Tomas, Philippines
 4. Our Lady of Fatima University, Philippines
 5. Universitas Gadjah Mada, Indonesia
 6. Institut Teknologi Bandung, Indonesia
 7. Airlangga University, Indonesia
 8. Hanoi University of Pharmacy, Vietnam
Dr. Mazlina Binti Mohd Said
03-9289 7972
mazlina.said@ukm.edu.my
Fakulti Pendidikan
Outbound Mobility Program Universiti Sesi Akademik Penyelaras
Fakulti Pendidikan
 1. Universitas Sebelas Maret, Indonesia
 2. Universitas Riau, Indonesia
 3. Universitas Negeri Padang, Indonesia
 4. Universitas Batanghari, Indonesia
 5. Universitas Galuh, Indonesia
 6. Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
 7. Institute of Technology of Cambodia, Cambodia
 8. Beijing Sport University, China
 9. The Polytechnic Institute of New York University, USA
 10. Daegu University, Korea Selatan
Dr. Aida Hanim Binti
A. Hamid
aidahanim@ukm.edu.my
Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina
Outbound Mobility Program Universiti Sesi Akademik Penyelaras
Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina
 1. University Duisburg Essen Germany, German
 2. Bialystok University of Technology, Poland
Dr. Mohd Khairul Azhar
Bin Mat Sulaiman
03-89218320

*  Untuk makluman, pelajar hanya boleh memohon dana mobiliti sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.