Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

|Makluman Penting Peperiksaan & Pengijazahan

2022

 • Makluman Keputusan Peperiksaan Pelajar Pascasiswazah Semester 1 Sesi 2021/2022 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 14/03/2022) terkini

 • Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM (Prasiswazah) Semester 1 Sesi 2021/2022 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 14/03/2022) terkini

 • Makluman Keputusan Peperiksaan FEP, FPI & FSSK (Prasiswazah) Semester 1 Sesi 2021/2022 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 14/03/2022) terkini

 • Makluman Keputusan Peperiksaan Program Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Semester 1 Sesi 2021/2022 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 22/02/2022) terkini


2021

 • Pindaan Tarikh Keputusan Peperiksaan Semester 3 2020/2021 FEP Prasiswazah [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 18/10/2021)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM & FSSK (Prasiswazah) Semester 3 Sesi 2020/2021 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 05/10/2021)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM (Prasiswazah) Semester 2 Sesi 2020/2021 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 02/09/2021)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan Program Eksekutif (Kecuali FTSM, FUU & FKAB) (Siswazah)  Semester 2 Sesi 2020/2021 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 02/09/2021)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM, FUU & FKAB (Siswazah) Semester 2 Sesi 2020/2021 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 02/09/2021)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan Program Eksekutif & PBJJ (Prasiswazah) Semester 2 Sesi 2020/2021 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 02/09/2021)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan Program Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Semester 2 Sesi 2020/2021 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 02/09/2021)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan Program Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah)Semester 1 Sesi 2020/2021 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 10/03/2021)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan Program PBJJ & Eksekutif / Sepenuh Masa Semester 1 Sesi 2020/2021 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 10/03/2021)


2020

 • Makluman Keputusan Peperiksaan Akhir FTSM (Prasiswazah) Semester 3 Sesi 2019/2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 17/09/2020)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan (Program Eksekutif & PBJJ) Semester 2 Sesi 2019/2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 26/08/2020)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM (Prasiswazah) [Selanjutnya] dan FTSM & FUU (Siswazah) [Selanjutnya] Semester 2 Sesi 2019/2020  (Kemaskini Terakhir: 18/08/2020)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan (Program Eksekutif & PBJJ) Semester 1 Sesi 2019/2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 05/03/2020)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan Peperiksaan Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Semester 1 Sesi 2019/2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 27/02/2020)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM (Prasiswazah) Semester 1 Sesi 2019/2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 29/01/2020)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM (Siswazah) Semester 1 Sesi 2019/2020 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 29/01/2020)


2019

 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 1 Sesi 2019/2020 Program Eksekutif (kecuali FTSM) & PBJJ [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 20/12/2019)


 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 1 Sesi 2019/2020 (Prasiswazah FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 25/11/2019)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FEP Semester 3 Sesi 2018/2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 18/10/2019)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM Semester 3 Sesi 2018/2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 05/09/2019)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan (Program Eksekutif, PBJJ & Blended Learning, kecuali FTSM) Semester 2 Sesi 2018/2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 26/08/2019)


 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan  (KMJP) Semester 3 Sesi 2018/2019 (Prasiswazah FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 09/08/2019)


 • Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM Semester 2 Sesi 2018/2019 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 23/07/2019)


 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 2 Sesi 2018/2019 Eksekutif (Kecuali FTSM) & PBJJ) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 12/06/2019)


 • Pengedaran Kad Masuk & Jadual Peperiksaan (KMJP) Semester 2 Sesi 2018/2019 (Prasiswazah FTSM) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 07/05/2019)