UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

Search
Close this search box.

| Makluman Penting Peperiksaan

2024
PerkaraMuat Turun
 • terkini[13|03|2024] Keputusan Peperiksaan Program Eksekutif/PBJJ  Semester 1  Sesi Akademik 2023-2024
 • terkini[04|03|2024] Keputusan Peperiksaan FTSM, FKAB, FUU, FPEND (EDD) dan Sel Fuel Semester 1 Sesi Akademik 2023-2024
 • terkini[07|02|2024] Makluman Keputusan Peperiksaan Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI), Sarjana Pendidikan & Doktor Falsafah (MCS) Semester 1 Sesi Akademik 2023-2024
 • [22|12|2023] Edaran Kad Masuk dan Jadual Peperiksaan (KMJP) Program Eksekutif (Kecuali FTSM) dan PBJJ Semester 1 Sesi Akademik 2023-2024
 • [22|12|2023] Edaran Kad Masuk dan Jadual Peperiksaan (KMJP) Program Eksekutif Prasiswazah FTSM Semester 1 Sesi Akademik 2023-2024
 • [09|11|2023] Makluman Keputusan Peperiksaan Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) Kohort 1 Semester 3 Sesi Akademik 2022-2023
 • [16|10|2023] Makluman Keputusan Peperiksaan Semester 3 Sesi Akademik 2022-2023
 • [11|09|2023] Edaran Kad Masuk dan Jadual Peperiksaan (KMJP) Program Eksekutif dan PBJJ Semester 3 Sesi Akademik 2022-2023
 • [29|08|2023] Makluman Keputusan Peperiksaan Semester 2 Sesi Akademik 2022-2023
 • [15|06|2023] Edaran Kad Masuk dan Jadual Peperiksaan (KMJP) Program Eksekutif dan PBJJ Semester 2 Sesi Akademik 2022-2023
 • [15|03|2023] Makluman Keputusan Peperiksaan Semester 1 Sesi Akademik 2022-2023
 • [17|01|2023] Perubahan Tarikh Peperiksaan Semester 1 Sesi Akademik 2022-2023
 • terkini[10|10|2022] Makluman Keputusan Peperiksaan FEP, FPI, FST, FTSM dan FKAB Semester 2 Sesi 2021/2022
[Selanjutnya]
 • terkini[02|09|2022] Makluman Keputusan Peperiksaan Program Sarjana Muda Eksekutif dan PBJJ Semester 3 Sesi 2021/2022
[Selanjutnya]
 • [02|08|2022] Makluman Keputusan Peperiksaan Program Diploma dan Sarjana Kepolisan Semester 2 Sesi 2021/2022
[Selanjutnya]
 • [02|08|2022] Makluman Keputusan Peperiksaan Program Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Semester 2 Sesi 2021/2022
[Selanjutnya]
 • [14|03|2022] Makluman Keputusan Peperiksaan Pelajar Pascasiswazah Semester 1 Sesi 2021/2022
[Selanjutnya]
 • [14|03|2022] Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM (Prasiswazah) Semester 1 Sesi 2021/2022
[Selanjutnya]
 • [14|03|2022]Makluman Keputusan Peperiksaan FEP, FPI & FSSK (Prasiswazah) Semester 1 Sesi 2021/2022
[Selanjutnya]
 • [22/02/2022] Makluman Keputusan Peperiksaan Program Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Semester 1 Sesi 2021/2022
[Selanjutnya]
 • [18|10|2021] Pindaan Tarikh Keputusan Peperiksaan Semester 3 2020/2021 FEP Prasiswazah
[Selanjutnya]
 • [05|10|2021] Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM & FSSK (Prasiswazah) Semester 3 Sesi 2020/2021
[Selanjutnya]
 • [02|09|2021] Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM (Prasiswazah) Semester 2 Sesi 2020/2021
[Selanjutnya]
 • [02|09|2021] Makluman Keputusan Peperiksaan Program Eksekutif (Kecuali FTSM, FUU & FKAB) (Siswazah)  Semester 2 Sesi 2020/2021
[Selanjutnya]
 • [02|09|2021] Makluman Keputusan Peperiksaan FTSM, FUU & FKAB (Siswazah) Semester 2 Sesi 2020/2021
[Selanjutnya]
 • [02|09|2021] Makluman Keputusan Peperiksaan Program Eksekutif & PBJJ (Prasiswazah) Semester 2 Sesi 2020/2021
[Selanjutnya]
 • [02|09|2021] Makluman Keputusan Peperiksaan Program Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Semester 2 Sesi 2020/2021
[Selanjutnya]
 • [10|03|2021] Makluman Keputusan Peperiksaan Program Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah)Semester 1 Sesi 2020/2021
[Selanjutnya]
 • [10|03|2021]Makluman Keputusan Peperiksaan Program PBJJ & Eksekutif / Sepenuh Masa Semester 1 Sesi 2020/2021
[Selanjutnya]