Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Tarikh-Tarikh Penting Pelajar

Program Prasiswazah Eksekutif (FEP & FTSM) (Kemaskini Terakhir: 03/05/21)

Program Prasiswazah FEP (Kemaskini Terakhir: 15/05/19)

Program Prasiswazah FTSM (Kemaskini Terakhir: 12/08/19)

Program Prasiswazah & Pascasiswazah Eksekutif & PBJJ (Kecuali FTSM, FUU & FKAB) (Kemaskini Terakhir: 04/06/2020)

Program Pascasiswazah FTSM (Kemaskini Terakhir: 21/11/19)

Program Prasiswazah Eksekutif FTSM (Kemaskini Terakhir: 21/11/19)

Program Pascasiswazah FTSM (Kemaskini Terakhir: 05/07/19)

Program Prasiswazah & Pascasiswazah Eksekutif & PBJJ (Kemaskini Terakhir: 21/05/19)

Program Prasiswazah Eksekutif FTSM (Kemaskini Terakhir: 26/04/19)

Program Prasiswazah Eksekutif FEP (Kemaskini Terakhir: 06/05/19)

Program Prasiswazah Eksekutif FTSM (Kemaskini Terakhir: 01/04/19)

Program Eksekutif dan PBJJ (Kecuali FTSM) (Kemaskini Terakhir: 03/12/18)

Program Pascasiswazah FTSM (Kemaskini Terakhir: 15/01/19)

Program Prasiswazah FTSM (Eksekutif) (Kemaskini Terakhir: 25/01/19)

Program Eksekutif & PBJJ (Kecuali FTSM) (Kemaskini Terakhir: 15/10/18)

Program Prasiswazah FTSM (Eksekutif) (Kemaskini Terakhir: 17/07/18)

Program Siswazah FTSM (Sepenuh/Separuh Masa) (Kemaskini Terakhir: 17/07/18)

Program Prasiswazah Fakulti Ekonomi & Pengurusan – Eksekutif) (Kemaskini Terakhir: 17/05/18)

Program Prasiswazah Eksekutif FTSM (Kemaskini Terakhir: 27/03/18)

Program Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) (Kemaskini Terakhir: 16/03/18)

Program Eksekutif & PBJJ (Kemaskini Terakhir: 11/01/18)

Program Prasiswazah Eksekutif FTSM (Kemaskini Terakhir: 11/01/18)

Program Siswazah Sepenuh /Separuh Masa FTSM (Kemaskini Terakhir: 11/01/18)

Tarikh-tarikh penting Sem 1 2017/2018

Program Siswazah Sepenuh/Separuh Masa Siswazah FTSM

Program Prasiswazah Eksekutif FTSM

Popups Powered By : XYZScripts.com