PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

 Centre for Academic Management

Biasiswa

BIASISWA

Skim Zamalah Penyelidikan (Bantuan Yuran Pengajian Sahaja) Semester 1 2023/2024

Tarikh akhir mohon
15 September 2023

Skim Zamalah Penyelidikan (Bantuan Yuran Pengajian Sahaja) Semester 2 2022/2023

Tarikh akhir mohon
27 Februari 2023