Jabatan Anatomi Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Carta Organisasi