Jabatan Anatomi Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Visi dan Misi Jabatan


VISI


Jabatan ini akan sentiasa menyokong hasrat universiti untuk mencapai kecemerlangan di dalam pengajaran dan penyelidikan, dan memainkan peranan penting dalam mengeluarkan doktor-doktor yang efisien dan penyayang.


 

MISI

Untuk menjadi Pusat Maklumat Anatomi di dalam negara.