Jabatan Anatomi Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Sewaan Spesimen

Spesimen-spesimen anatomi yang dihasilkan di jabatan seperti spesimen basah (wet specimen), spesimen plastinasi, tulang, spesimen jar dan juga model-model plastik juga ditawarkan untuk dipinjam bagi tujuan pengajaran di IPTA/IPTS yang berkenaan dan peperiksaan profesional bagi kursus prasiswazah dan pascasiswazah perubatan/kejururawatan/sains perubatan. Walaubagaimanapun penggunaan pinjaman spesimen melibatkan fi dan adalah tertakluk kepada kelulusan jabatan dan fakulti, dan juga tertakluk kepada syarat dan terma yang telah ditetapkan. Sila berhubung dengan pegawai kami di bawah untuk sebarang pertanyaan berkaitan perkhidmatan ini.

 

Sila hubungi:

En. Shaiful Ridzwan Sapri

 03-9145 8642/8714
 srs9286@ukm.edu.my