Jabatan Anatomi Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Kata Aluan

“Jabatan Anatomi telah ditubuhkan dengan tertubuhnya Fakulti Perubatan, Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1970an. Aktiviti utama jabatan adalah pengajaran anatomi kepada pelajar prasiswazah (Program Perubatan dan Kejururawatan) dan pascasiswazah Sarjana Sains Perubatan (Anatomi). Kami juga mengambil bahagian dalam pengajaran Sarjana Pembedahan, ENT dan Ortopedik. Kesemua kakitangan kami juga terlibat secara aktif dalam penyelidikan kedua-dua peringkat pascasiswazah (Sarjana Sains Perubatan dan Doktor Falsafah) dan pelajar prasiswazah (Ijazah Doktor Perubatan dan Sarjana Muda Sains Bioperubatan).

Kakitangan kami juga komited dalam pengeluaran bahan pengajaran Anatomi terutamanya penghasilan slaid histologi, spesimen plastinasi dan spesimen prosekted.

Selain daripada pengajaran dan pembelajaran, kakitangan akademik jabatan ini juga aktif dalam melakukan penyelidikan. Ini terbukti dengan bilangan dan jumlah geran yang diperolehi.

Gabungan kakitangan akademik dan bukan akademik kami yang sangat bermotivasi, berwawasan, inovatif, kreatif dan beretika mampu memenuhi keperluan universiti penyelidikan yang berjaya.”

– Prof. Madya Dr. Elvy Suhana Mohd Ramli
Ketua Jabatan