Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

PEKELILING AKADEMIK BIL. 2/2023 – PENGEDARAN KAD MASUK PEPERIKSAAN DAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN (KMJP) SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2022/2023