Fakulti Sains Kesihatan UKM

Fakulti Sains Kesihatan

Peneraju Sains Kesihatan

PEKELILING AKADEMIK BIL. 2/2023 – PENGEDARAN KAD MASUK PEPERIKSAAN DAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN (KMJP) SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2022/2023