Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Arkib Berita

[29/04/2022] Penutupan Pejabat UKMShape Sempena Hari Raya Aidilfitri

Saudara/i, Adalah dimaklumkan bahawa UKMShape akan ditutup bermula pada 30 April 2022 sehingga 04 Mei 2022 sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri 2022. UKMShape akan mula

[29/04/2022] Penutupan Kaunter Kewangan UKMShape Sempena Cuti Hari Raya Aidilfitri

Saudara/i, Adalah dimaklumkan bahawa operasi kaunter kewangan UKMSHAPE akan ditutup sementara sempena cuti Hari Raya Aidilfitri bermula 5-6 MEI 2022. Sepanjang tempoh tersebut, semua urusan bayaran / Visa pelajar melalui

[21/04/2022] Sistem JoinUKM

Tuan/Puan, Mulai 18 April 2022, semua permohonan ke program UKM (Prasiswazah & Pascasiswazah) telah menggunakan Sistem JoinUKM kecuali program ODL. Namun demikian bagi calon yang