UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

Search
Close this search box.

| Makluman Penting Eksekutif

2024
 • terkini[24|05 2024] Surat Pelepasan Kuliah Sarjana Pendidikan Mod Cuti Sekolah Pertemuan 2 – Sem 2 Sesi 2023-2024
 • terkini[24|05 2024] Surat Pelepasan Kuliah Diploma Pendididkan Lepasan Ijazah (DPLI) Mod Cuti Sekolah Pertemuan 2 – Sem 2 Sesi 2023-2024
 • terkini[23|03 2024] Pemakluman Pelaksanaan Pengkuliahan Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) bagi Semester 1 dan Semester 2 Bagi Pertemuan 2 Sesi Kuliah Februari – Mei 2024
 • terkini[23|03|2024] Pemakluman Pelaksanaan Pengkuliahan Program Sarjana Pendidikan (Mod Eksekutif) Bagi Pertemuan 2 Sesi Kuliah Februari – Mei 2024
 • [05|03|2024] Senarai Nama Pelajar Praktikum Program DPLI (MCS) Sesi Mac 2024 Semester 2 Sesi Akademik 2023/2024:
Senarai Nama
Muat Turun
Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Set 5
Set 6
Set 7
Set 8
Set 9
Set 10
Set 11
Set 12
Set 13
Set 14
Set 15
Set 16
Set 17
Set 18
Set 19
Set 20
Senarai Nama
Muat Turun
Set 21
Set 22
Set 23
Set 24
Set 25
Set 26
Set 27
Set 28
Set 29
Set 30
Set 31
Set 32
Set 33
Set 34
Set 35
Set 36
Set 37
Set 38
Set 39
Set 40
Senarai Nama
Muat Turun
Set 41
Set 42
Set 43
Set 44
Set 45
Set 46
Set 47
Set 48
Set 49
Set 50
Set 51
Set 52
Set 53
Set 54
Set 55
Set 56
Set 57
Set 58
Set 59
Set 60
Senarai Nama
Muat Turun
Set 61
Set 62
Set 63
Set 64
Set 65
Set 66
Set 67
Set 68
Set 69
Set 70
Set 71
Set 72
Set 73
Set 74
Set 75
Set 76
Set 77
Set 78
Set 79
Set 80
Senarai Nama
Muat Turun
Set 81
Set 82
Set 83
Set 84
Set 85
Set 86
Set 87
Set 88
Set 89
Set 90
Set 91
Set 92
Set 93
Set 94
Set 95
Set 96
Set 97
Set 98
Set 99
Set 100
Senarai Nama
Muat Turun
Set 101
Set 102
Set 103
Set 104
Set 105
Set 106
Set 107
Set 108
Set 109
Set 110
Set 111
Set 112
 • [26|02|2024] Senarai Nama Penyelia Kertas Projek Program Sarjana Pendidikan Eksekutif UKM (Mod Cuti Sekolah) Semester 3 Kohot 7
 • [26|02|2024] Senarai Nama Penyelia dan Pelajar Kursus Kajian Bebas Program Sarjana Pendidikan Eksekutif UKM (Mod Cuti Sekolah) Semester 3 Kohot 7
 • [29|12|2023] Pemakluman Lokasi Pelaksanaan Pengkuliahan Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) Bagi Semester 2 Bagi Pertemuan 1 Sesi Semester 2 2023/2024 [Selanjutnya]

 • [29|12|2023] Pemakluman Pelaksanaan Pengkuliahan Program Sarjana Pendidikan(Mod Eksekutif) Bagi Pertemuan 1 Sesi Kuliah Semester 2 2023/2024 [Selanjutnya]

 • [29|12|2023] Pemakluman Pelaksanaan Pengkuliahan Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) Bagi Semester 1 (Kohort 4) & Semester 2 (Kohort 3) Bagi Pertemuan 1 Sesi Kuliah Semester 2 2023/2024 [Selanjutnya]

 • [15|11|2023] Surat Pelepasan Bagi Perkuliahan Sem 1 Sesi Akademik 2023-2024 Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) Pertemuan ke-2,  Fakulti Pendidikan UKM [Selanjutnya]

 • [15|11|2023] Surat Pelepasan Bagi Perkuliahan Sem 1 Sesi Akademik 2023-2024 Program Sarjana Pendidikan Pertemuan ke-2,  Fakulti Pendidikan UKM [Selanjutnya]

 • [13|11|2023] Program DPLI: Pemakluman Pelaksanaan Pengkuliahan Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) Bagi Semester 1 Dan Semester 2 Bagi Pertemuan 2 [Selanjutnya]

 • [13|11|2023] Sarjana Pendidikan Mod Cuti Sekolah: Pemakluman Pelaksanaan Pengkuliahan Program Sarjana Pendidikan Eksekutif Mod Cuti Sekolah Bagi Pertemuan 2 Semester 2 Dan Semester 4 [Selanjutnya]

 • [23|08|2023] Surat Pelepasan Bagi Perkuliahan Sem 1 Sesi Akademik 2023-2024 Program Diploma Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM [Selanjutnya]

 • [22|08|2023] Makluman Pelajar Sarjana Kurikulum Pedagogi Dan Sumber Teknologi Maklumat – Pelajar Semester 2
  • Pelajar Kurikulum dan Pedagogi yang telah mendaftar kursus Perancangan Kurikulum, perlu mengambil kursus Pengajaran Berbantukan Komputer – diajar oleh Dr Helmi.
  • Pelajar Sumber dan Teknologi Maklumat yang telah mendaftar kursus Pengajaran Berbantukan Komputer, perlu mengambil kursus Perancangan Kurikulum

 • [21|08|2023] Surat Pelepasan Bagi Perkuliahan Sem 1 Sesi Akademik 2023-2024 Program Sarjana Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM [Selanjutnya]

 • [21|08|2023] Surat Pengendalian Program Sarjana Pendidikan (Eksekutif – Mod Cuti Sekolah) bagi Pertemuan 1 Semester 1 Sesi Akademik 2023-2024 [Selanjutnya]

 • [11|08|2023] Pindaan tarikh pendaftaran kursus awal Program Sarjana Pendidikan dan Diploma Pascasiswazah Lepasan Ijazah Mod Cuti Sekolah
  • Dimaklumkan bahawa terdapat perubahan tarikh pendaftaran kursus awal bagi program Sarjana dan Diploma Mod Cuti Sekolah. Tarikh pendaftaran kursus awal dipinda kepada 17 Ogos 2023 (Khamis).

 • [01|08|2023] Surat Pelepasan Kuliah Program Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Semester 1 Sesi 2023-2024 [Selanjutnya]

 • [31|07|2023] Surat Pengendalian Kuliah DPLI bagi Pelajar Kohort 2 Pertemuan 1 Semester 1 Sesi Akademik 2023-2024 [Selanjutnya]
 • [19|05|2022] Surat Pelepasan Bagi Perkuliahan Sem 2 Sesi Akademik 2021-2022 Program Sarjana Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM (Pertemuan ke 2) [Selanjutnya]


 • [15|04|2022] Senarai Nama Penyelia Kertas Ilmiah (EPPM3093) Program Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Semester 2 Sesi Akademik 2021-2022, FEP [Selanjutnya]
 • [02|12|2021] Surat Pelepasan Bagi Perkuliahan Sem 1 Sesi Akademik 2021-2022 Program Sarjana Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM (Pertemuan ke 2) [Selanjutnya]


 • [24|05|2021] Jadual Penyeliaan Sarjana Pendidikan (Sem 3) Semester 2 Sesi Akademik 2020-2021 [Selanjutnya]


 • [27|03|2021] Senarai Penyeliaan Sarjana Pendidikan Mod Cuti Sekolah Semester 2 Sesi Akademik 2020-2021 [Selanjutnya]