UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

| Jadual Kuliah Eksekutif

Prasiswazah

Fakulti Teknologi & Sains MaklumatĀ (Kemaskini Terakhir: 09/06/23) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains KomputerĀ 

FakultiĀ Ekonomi & PengurusanĀ (Kemaskini Terakhir: 06/06/23) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi)

Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & PengurusanĀ (Kemaskini Terakhir: 31/03/23) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi)

Fakulti Teknologi & Sains MaklumatĀ (Kemaskini Terakhir: 11/01/23)Ā 

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains KomputerĀ 

Siswazah

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 28/03/23) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi)Ā 

FakultiĀ Ekonomi & PengurusanĀ (Kemaskini Terakhir: 14/04/23) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Keusahawanan & Inovasi
Sarjana Perakaunan
Sarjana Ekonomi Islam
Sarjana Pentadbiran Awam & Kepimpinan (SPEaK) Batch 6
Sarjana Pentadbiran Awam & Kepimpinan (SPEaK) Batch 7

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 23/03/23) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Sosial (Psikologi Industri & Organisasi)
Sarjana (Komunikasi & Strategik)

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 22/03/23) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana (Eksekutif)

Fakulti Sains & TeknologiĀ (Kemaskini Terakhir: 27/03/23) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP)
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI)
Sarjana Keselamatan, Sekuriti & Kawalgunaan Nuklear
Sarjana Sains (Sains Data & Analitik)

Ā 

Fakulti PerubatanĀ (Kemaskini Terakhir: 27/01/23)Ā 

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Eksekutif) (Sem 2)
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan) (Sem 4)
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) (Sem 4)

Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & PengurusanĀ (Kemaskini Terakhir: 28/10/22)Ā 

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi)Muat Turun
Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur)Muat Turun

Fakulti Teknologi & Sains MaklumatĀ (Kemaskini Terakhir: 28/09/22)Ā 

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains KomputerĀ 

Siswazah

Fakulti Pendidikan (Kemaskini Terakhir: 01/12/22)Ā 

Program
Jadual Kuliah
Diploma Pendidikan Lepasan IjazahMuat Turun

Fakulti Undang-UndangĀ (Kemaskini Terakhir: 17/10/22)Ā 

Program
Jadual Kuliah
Sarjana (Eksekutif)

Fakulti Sains Sosial & KemanusiaanĀ (Kemaskini Terakhir: 29/09/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Sosial (Psikologi Industri @ Organisasi) (Biasa)
Sarjana Sains Sosial (Psikologi Industri @ Organisasi) (Prasyarat)

Fakulti Sains & TeknologiĀ (Kemaskini Terakhir: 20/10/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI)
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP)
Sarjana Keselamatan, Sekuriti & Kawalgunaan Nuklear
Sarjana Sains (Sains Data & Analitik)

FakultiĀ Ekonomi & PengurusanĀ (Kemaskini Terakhir: 25/10/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Keusahawanan & Inovasi Sem 1Muat Turun
Sarjana Keusahawanan & Inovasi Sem 3Muat Turun
Sarjana PerakaunanMuat Turun
Sarjana Ekonomi IslamMuat Turun
Sarjana Pentadbiran Awam & Kepimpinan (SPEaK)Muat Turun

Fakulti Kejuruteraan Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 20/09/22)Ā 

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi ) & Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)

Fakulti PerubatanĀ (Kemaskini Terakhir: 15/09/22)Ā 

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Kesihatan dan Hospital & Kesihatan Pekerjaan) & Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) (Sem 1)Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Kesihatan dan Hospital & Kesihatan Pekerjaan) (Sem 5)Muat Turun

Fakulti Pendidikan (Kelas Hujung Minggu)Ā (Kemaskini Terakhir: 27/09/22)Ā 

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)Muat Turun

Fakulti Pendidikan – Program Sarjana Pendidikan KSBB, Pertemuan 1 (Kemaskini Terakhir: 02/09/22)Ā 

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik)
Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Perniagaan & Keusahawanan)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Bahasa Arab)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
Sarjana Pendidikan KSBB Sem 4

Prasiswazah

FakultiĀ Ekonomi & PengurusanĀ (Kemaskini Terakhir: 04/08/22)Ā 

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi)Muat Turun

Fakulti Teknologi & Sains MaklumatĀ (Kemaskini Terakhir: 23/06/22)Ā 

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains KomputerĀ 

Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & PengurusanĀ (Kemaskini Terakhir: 01/04/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi)Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur)Muat Turun

Siswazah

Fakulti Kejuruteraan Alam BinaĀ (Kemaskini Terakhir: 06/04/2022)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi ) & Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)

Fakulti Sains & TeknologiĀ (Kemaskini Terakhir: 22/03/2022)

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI)Muat Turun
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP)Muat Turun

Fakulti PerubatanĀ (Kemaskini Terakhir: 21/03/2022)

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan) (Sem 4)Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) (Sem 4)Muat Turun

Fakulti Sains Sosial & KemanusiaanĀ (Kemaskini Terakhir: 23/03/2022)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Sosial (Psikologi Industri @ Organisasi) (Biasa)
Sarjana Sains Sosial (Psikologi Industri @ Organisasi) (Prasyarat)

Fakulti Ekonomi & PengurusanĀ (Kemaskini Terakhir: 11/03/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Keusahawanan & InovasiMuat Turun
Sarjana PerakaunanMuat Turun
Sarjana Ekonomi IslamMuat Turun

Fakulti Undang-UndangĀ (Kemaskini Terakhir: 22/03/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana (Eksekutif)

Fakulti Teknologi & Sains MaklumatĀ (Kemaskini Terakhir: 24/03/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains KomputerĀ Ā 

Fakulti Pendidikan (Kelas Hujung Minggu)Ā (Kemaskini Terakhir: 28/03/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)Muat Turun

Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Pertemuan 2 (Sem 1) (Kemaskini Terakhir: 17/05/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bangi)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Bharu)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (IPTAR)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Kinabalu)Muat Turun

Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Pertemuan 1 (Sem 1) (Kemaskini Terakhir: 04/03/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bangi)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Bharu)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (IPTAR)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Kinabalu)Muat Turun

Fakulti Pendidikan – Program Sarjana Pendidikan KSBB, Pertemuan 2 (Sem 3) (Kemaskini Terakhir: 30/05/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik 1)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik 2)
Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Perniagaan & Keusahawanan)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)

Fakulti Pendidikan – Program Sarjana Pendidikan KSBB, Pertemuan 1 (Sem 3) (Kemaskini Terakhir: 24/02/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik 1)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik 2)
Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Perniagaan & Keusahawanan)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)

Prasiswazah

FakultiĀ Ekonomi & PengurusanĀ (Kemaskini Terakhir: 15/10/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi)Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur)Muat Turun

Siswazah

Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Pertemuan 1 & 2 (Sem 4)Ā Ā Kemaskini Terakhir: 11/10/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bangi)Muat Turun

Fakulti Pendidikan – Program Sarjana Pendidikan KSBB (Sem 2)Ā Ā Kemaskini Terakhir: 6/12/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sukan)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Perniagaan & Keusahawanan)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)

Fakulti Sains & TeknologiĀ (Kemaskini Terakhir: 08/10/21)

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI)Muat Turun
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP)Muat Turun

Fakulti PerubatanĀ (Kemaskini Terakhir: 06/10/21)

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital dan Ekonomi Kesihatan & Kesihatan Pekerjaan) (Sem 5)Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan) (Sem 3)Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) (Sem 3)Muat Turun

Fakulti Undang-UndangĀ (Kemaskini Terakhir: 05/10/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana (Eksekutif)

Fakulti Kejuruteraan Alam BinaĀ (Kemaskini Terakhir: 05/10/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi )
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)

Fakulti Teknologi & Sains MaklumatĀ (Kemaskini Terakhir: 11/10/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains KomputerĀ Ā 

FakultiĀ Ekonomi & PengurusanĀ (Kemaskini Terakhir: 13/10/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Keusahawanan & InovasiMuat Turun
Sarjana PerakaunanMuat Turun
Sarjana Ekonomi IslamMuat Turun