UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

| Jadual Kuliah Eksekutif

Sem 1 Sesi Akademik 2023/2024

Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 16/11/23)  terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan RHB
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi)
 
 
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 09/10/23)  terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer

Siswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 08/11/23)  terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pentadbiran Awam & Kepimpinan (SPeAK) – Batch 1
Sarjana Pentadbiran Awam & Kepimpinan (SPeAK) – Batch 6
Sarjana Pentadbiran Awam & Kepimpinan (SPeAK) – Batch 7
Sarjana Perakaunan
Sarjana Ekonomi Islam
Sarjana Keusahawanan dan Inovasi – Semester 2
Sarjana Keusahawanan dan Inovasi – Semester 3
 
Institut Sel Fuel (Kemaskini Terakhir: 27/09/23) terkini
Program
Jadual Kuliah
 Sarjana Sains Teknologi Karbon Rendah dan Hidrogen (SSNTEK)
 
 
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 27/11/23) terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Sosial Dalam Pengajian Polisi Pengangkutan, Logistik dan Penguatkuasaan (UKM-JPJ)
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Strategi dan Diplomasi)
Sarjana Sains Sosial (Psikologi Industri dan Organisasi)
Sarjana Komunikasi Strategik
 
 
Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 24/10/23)terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Keselamatan, Sekuriti & Kawalgunaan Nuklear
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP)
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI)
Sarjana Sains (Sains Data & Analitik)
 
 
Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 09/10/23) terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana (Eksekutif)
 
 
Fakulti Perubatan (Kemaskini Terakhir: 06/10/23) terkini
Program
Jadual Kuliah
Diploma Pascasiswazah Embriologi (Sem 1)
Diploma Pascasiswazah Embriologi (Sem 2)
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat  (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan & Kesihatan Pekerjaan)(Sem 1)
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) (Sem 3)
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan) (Sem 3)
 
 
Fakulti Pendidikan
[KULIAH PERTEMUAN KEDUA] Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Eksekutif (Mod Cuti Sekolah) Semester 2 Kohort 2 (Kemaskini Terakhir: 24/11/23) terkini
Program
Jadual Kuliah
UKM Set 1 (Kumpulan 1)
UKM Set 2 (Kumpulan 2)
UKM Set 3 (Kumpulan 3)
UKM Set 4 (Kumpulan 4)
UKM Set 5 (Kumpulan 5)
UKM Set 6 (Kumpulan 6)
UKM Set 7 (Kumpulan 7)
UKM Set 8 (Kumpulan 8)
UKM Set 9 (Kumpulan 9)
UKM Set 10 (Kumpulan 10)
UKM Set 11 (Kumpulan 11)
UKM Set 12 (Kumpulan 12)
UKM Set 13 (Kumpulan 13)
UKM Set 14 (Kumpulan 14)
Kota Bharu Set 1 (Kumpulan 1)
Kota Bharu Set 2 (Kumpulan 2)
Kota Bharu Set 3 (Kumpulan 3)
Kota Bharu Set 4 (Kumpulan 4)
Kota Bharu Set 5 (Kumpulan 5)
Kota Bharu Set 6 (Kumpulan 6)
Kota Bharu Set 7 (Kumpulan 7)
Kota Bharu Set 8 (Kumpulan 8)
Kota Bharu Set 9 (Kumpulan 9)
Kota Bharu Set 10 (Kumpulan 10)
Kota Bharu Set 11 (Kumpulan 11)
Kota Bharu Set 12 (Kumpulan 12)
Kota Bharu Set 13 (Kumpulan 13)
Kota Bharu Set 14 (Kumpulan 14)
Kota Bharu Set 15 (Kumpulan 15)
Kota Bharu Set 16 (Kumpulan 16)
Kota Bharu Set 17 (Kumpulan 17)
Kota Bharu Set 18 (Kumpulan 18)
 
 
[KULIAH PERTEMUAN PERTAMA] Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Eksekutif (Mod Cuti Sekolah) Semester 2 Kohort 2 (Kemaskini Terakhir: 25/08/23) terkini
Program
Jadual Kuliah
UKM Set 1 (Kumpulan 1)
UKM Set 2 (Kumpulan 2)
UKM Set 3 (Kumpulan 3)
UKM Set 4 (Kumpulan 4)
UKM Set 5 (Kumpulan 5)
UKM Set 6 (Kumpulan 6)
UKM Set 7 (Kumpulan 7)
UKM Set 8 (Kumpulan 8)
UKM Set 9 (Kumpulan 9)
UKM Set 10 (Kumpulan 10)
UKM Set 11 (Kumpulan 11)
UKM Set 12 (Kumpulan 12)
UKM Set 13 (Kumpulan 13)
UKM Set 14 (Kumpulan 14)
Kota Bharu Set 1 (Kumpulan 1)
Kota Bharu Set 2 (Kumpulan 2)
Kota Bharu Set 3 (Kumpulan 3)
Kota Bharu Set 4 (Kumpulan 4)
Kota Bharu Set 5 (Kumpulan 5)
Kota Bharu Set 6 (Kumpulan 6)
Kota Bharu Set 7 (Kumpulan 7)
Kota Bharu Set 8 (Kumpulan 8)
Kota Bharu Set 9 (Kumpulan 9)
Kota Bharu Set 10 (Kumpulan 10)
Kota Bharu Set 11 (Kumpulan 11)
Kota Bharu Set 12 (Kumpulan 12)
Kota Bharu Set 13 (Kumpulan 13)
Kota Bharu Set 14 (Kumpulan 14)
Kota Bharu Set 15 (Kumpulan 15)
Kota Bharu Set 16 (Kumpulan 16)
Kota Bharu Set 17 (Kumpulan 17)
Kota Bharu Set 18 (Kumpulan 18)
Kota Kinabalu Set 1 (Kumpulan 1)
Kota Kinabalu Set 2 (Kumpulan 2)
Kuching Set 1 (Kumpulan 1)
 
 
[KULIAH PERTEMUAN KEDUA] Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Eksekutif (Mod Cuti Sekolah) Semester 1 Kohort 3 (Kemaskini Terakhir: 24/11/23) terkini
Program
Jadual Kuliah
UKM Set 1 (Senarai Nama Set 1)
UKM Set 2 (Senarai Nama Set 2)
UKM Set 3 (Senarai Nama Set 3)
UKM Set 4 (Senarai Nama Set 4)
UKM Set 5 (Senarai Nama Set 5)
UKM Set 6 (Senarai Nama Set 6)
UKM Set 7 (Senarai Nama Set 7)
UKM Set 8 (Senarai Nama Set 8)
UKM Set 9 (Senarai Nama Set 9)
UKM Set 10 (Senarai Nama Set 10)
UKM Set 11 (Senarai Nama Set 11)
UKM Set 12 (Senarai Nama Set 12)
UKM Set 13 (Senarai Nama Set 13)
UKM Set 14 (Senarai Nama Set 14)
UKM Set 15 (Senarai Nama Set 15)
UKM Set 16 (Senarai Nama Set 16)
UKM Set 17 (Senarai Nama Set 17)
UKM Set 18 (Senarai Nama Set 18)
UKM Set 19 (Senarai Nama Set 19)
UKM Set 20 (Senarai Nama Set 20)
UKM Set 21 (Senarai Nama Set 21)
UKM Set 22 (Senarai Nama Set 22)
UKM Set 23 (Senarai Nama Set 23)
UKM Set 24 (Senarai Nama Set 24)
UKM Set 25 (Senarai Nama Set 25)
UKM Set 26 (Senarai Nama Set 26)
UKM Set 27 (Senarai Nama Set 27)
UKM Set 28 (Senarai Nama Set 28)
UKM Set 29 (Senarai Nama Set 29)
UKM Set 30 (Senarai Nama Set 30)
UKM Set 31 (Senarai Nama Set 31)
UKM Set 32 (Senarai Nama Set 32)
UKM Set 33 (Senarai Nama Set 33)
UKM Set 34 (Senarai Nama Set 34)
UKM Set 35 (Senarai Nama Set 35)
UKM Set 36 (Senarai Nama Set 36)
UKM Set 37 (Senarai Nama Set 37)
UKM Set 38 (Senarai Nama Set 38)
 
 
[KULIAH PERTEMUAN PERTAMA] Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Eksekutif (Mod Cuti Sekolah) Semester 1 Kohort 3 (Kemaskini Terakhir: 16/08/23) terkini
Program
Jadual Kuliah
UKM Set 1 (Senarai Nama Set 1)
UKM Set 2 (Senarai Nama Set 2)
UKM Set 3 (Senarai Nama Set 3)
UKM Set 4 (Senarai Nama Set 4)
UKM Set 5 (Senarai Nama Set 5)
UKM Set 6 (Senarai Nama Set 6)
UKM Set 7 (Senarai Nama Set 7)
UKM Set 8 (Senarai Nama Set 8)
UKM Set 9 (Senarai Nama Set 9)
UKM Set 10 (Senarai Nama Set 10)
UKM Set 11 (Senarai Nama Set 11)
UKM Set 12 (Senarai Nama Set 12)
UKM Set 13 (Senarai Nama Set 13)
UKM Set 14 (Senarai Nama Set 14)
UKM Set 15 (Senarai Nama Set 15)
UKM Set 16 (Senarai Nama Set 16)
UKM Set 17 (Senarai Nama Set 17)
UKM Set 18 (Senarai Nama Set 18)
UKM Set 19 (Senarai Nama Set 19)
UKM Set 20 (Senarai Nama Set 20)
UKM Set 21 (Senarai Nama Set 21)
UKM Set 22 (Senarai Nama Set 22)
UKM Set 23 (Senarai Nama Set 23)
UKM Set 24 (Senarai Nama Set 24)
UKM Set 25 (Senarai Nama Set 25)
UKM Set 26 (Senarai Nama Set 26)
UKM Set 27 (Senarai Nama Set 27)
UKM Set 28 (Senarai Nama Set 28)
UKM Set 29 (Senarai Nama Set 29)
UKM Set 30 (Senarai Nama Set 30)
UKM Set 31 (Senarai Nama Set 31)
UKM Set 32 (Senarai Nama Set 32)
UKM Set 33 (Senarai Nama Set 33)
UKM Set 34 (Senarai Nama Set 34)
UKM Set 35 (Senarai Nama Set 35)
UKM Set 36 (Senarai Nama Set 36)
UKM Set 37 (Senarai Nama Set 37)
UKM Set 38 (Senarai Nama Set 38)
 
 
[KULIAH PERTEMUAN PERTAMA] Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Semester 4 Kohort 6 (Kemaskini Terakhir: 23/11/23) terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Senarai Nama TESL Set 1 & Senarai Nama TESL Set 2)
 
 
[KULIAH PERTEMUAN PERTAMA] Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Semester 2 Kohort 7 (Kemaskini Terakhir: 23/11/23) terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan
 
 
Sarjana Pendidikan Antarabangsa (Kemaskini Terakhir: 07/07/23) terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan Antarabangsa (Mod Cuti Sekolah)
Prasiswazah
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 07/07/23)  terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer 
Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 06/06/23)  terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi)
Siswazah
Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 17/07/23)  terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains (Keselamatan, Sekuriti dan Kawalgunaan Nuklear)
Prasiswazah
Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 31/03/23)  terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi)
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 11/01/23) 
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer 
Siswazah
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 28/03/23)  terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi) 
Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 14/04/23)  terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Keusahawanan & Inovasi
Sarjana Perakaunan
Sarjana Ekonomi Islam
Sarjana Pentadbiran Awam & Kepimpinan (SPEaK) Batch 6
Sarjana Pentadbiran Awam & Kepimpinan (SPEaK) Batch 7
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 23/03/23) terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Sosial (Psikologi Industri & Organisasi)
Sarjana (Komunikasi & Strategik)
Fakulti Undang-undang (Kemaskini Terakhir: 22/03/23) )  terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana (Eksekutif)
Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 27/03/23)  terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP)
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI)
Sarjana Keselamatan, Sekuriti & Kawalgunaan Nuklear
Sarjana Sains (Sains Data & Analitik)
Fakulti Perubatan(Kemaskini Terakhir: 29/08/23)  terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Eksekutif) (Sem 2)
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan) (Sem 4)
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) (Sem 4)
Diploma Pascasiswazah Embriologi
Prasiswazah
Fakulti Ekonomi & Pengurusan(Kemaskini Terakhir: 28/10/22)
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 28/09/22)
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer 
Siswazah
Fakulti Pendidikan (Kemaskini Terakhir: 01/12/22)
Program
Jadual Kuliah
Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Muat Turun
Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 17/10/22)
Program
Jadual Kuliah
Sarjana (Eksekutif)
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 29/09/22)
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Sosial (Psikologi Industri @ Organisasi) (Biasa)
Sarjana Sains Sosial (Psikologi Industri @ Organisasi) (Prasyarat)
Fakulti Sains & Teknologi(Kemaskini Terakhir: 20/10/22)
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI)
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP)
Sarjana Keselamatan, Sekuriti & Kawalgunaan Nuklear
Sarjana Sains (Sains Data & Analitik)
 
Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 25/10/22)
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Keusahawanan & Inovasi Sem 1 Muat Turun
Sarjana Keusahawanan & Inovasi Sem 3 Muat Turun
Sarjana Perakaunan Muat Turun
Sarjana Ekonomi Islam Muat Turun
Sarjana Pentadbiran Awam & Kepimpinan (SPEaK) Muat Turun
 
Fakulti Kejuruteraan Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 20/09/22)
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi ) & Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)
 
Fakulti Perubatan (Kemaskini Terakhir: 15/09/22)
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Kesihatan dan Hospital & Kesihatan Pekerjaan) & Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) (Sem 1) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Kesihatan dan Hospital & Kesihatan Pekerjaan) (Sem 5) Muat Turun
Fakulti Pendidikan (Kelas Hujung Minggu) (Kemaskini Terakhir: 27/09/22)
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) Muat Turun
Fakulti Pendidikan – Program Sarjana Pendidikan KSBB, Pertemuan 1 (Kemaskini Terakhir: 02/09/22) 
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik)
Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Perniagaan & Keusahawanan)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Bahasa Arab)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
Sarjana Pendidikan KSBB Sem 4
Prasiswazah
Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 04/08/22 )
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi) Muat Turun
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 23/06/22) terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer 

Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 01/04/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi)Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur)Muat Turun

Siswazah

Fakulti Kejuruteraan Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 06/04/2022)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi ) & Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 22/03/2022)

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI)Muat Turun
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP)Muat Turun

Fakulti Perubatan (Kemaskini Terakhir: 21/03/2022)

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan) (Sem 4)Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) (Sem 4)Muat Turun

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (Kemaskini Terakhir: 23/03/2022)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Sosial (Psikologi Industri @ Organisasi) (Biasa)
Sarjana Sains Sosial (Psikologi Industri @ Organisasi) (Prasyarat)

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 11/03/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Keusahawanan & InovasiMuat Turun
Sarjana PerakaunanMuat Turun
Sarjana Ekonomi IslamMuat Turun

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 22/03/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana (Eksekutif)

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 24/03/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer  

Fakulti Pendidikan (Kelas Hujung Minggu) (Kemaskini Terakhir: 28/03/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)Muat Turun

Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Pertemuan 2 (Sem 1) (Kemaskini Terakhir: 17/05/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bangi)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Bharu)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (IPTAR)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Kinabalu)Muat Turun

Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Pertemuan 1 (Sem 1) (Kemaskini Terakhir: 04/03/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bangi)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Bharu)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (IPTAR)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Kinabalu)Muat Turun

Fakulti Pendidikan – Program Sarjana Pendidikan KSBB, Pertemuan 2 (Sem 3) (Kemaskini Terakhir: 30/05/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik 1)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik 2)
Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Perniagaan & Keusahawanan)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)

Fakulti Pendidikan – Program Sarjana Pendidikan KSBB, Pertemuan 1 (Sem 3) (Kemaskini Terakhir: 24/02/22)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik 1)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik 2)
Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Perniagaan & Keusahawanan)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)

Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 15/10/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi)Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur)Muat Turun

Siswazah

Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Pertemuan 1 & 2 (Sem 4)  Kemaskini Terakhir: 11/10/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bangi)Muat Turun

Fakulti Pendidikan – Program Sarjana Pendidikan KSBB (Sem 2)  Kemaskini Terakhir: 6/12/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sukan)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Perniagaan & Keusahawanan)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat)Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 08/10/21)

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI)Muat Turun
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP)Muat Turun

Fakulti Perubatan (Kemaskini Terakhir: 06/10/21)

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital dan Ekonomi Kesihatan & Kesihatan Pekerjaan) (Sem 5)Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan) (Sem 3)Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) (Sem 3)Muat Turun

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 05/10/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana (Eksekutif)

Fakulti Kejuruteraan Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 05/10/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi )
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 11/10/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer  

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 13/10/21)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Keusahawanan & InovasiMuat Turun
Sarjana PerakaunanMuat Turun
Sarjana Ekonomi IslamMuat Turun