Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Jadual Kuliah Eksekutif

Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 15/10/21) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun

 

Siswazah

Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Pertemuan 1 & 2 (Sem 4)  Kemaskini Terakhir: 11/10/21) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bangi) Muat Turun

 

Fakulti Pendidikan - Program Sarjana Pendidikan KSBB (Sem 2)  Kemaskini Terakhir: 12/10/21) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sukan)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Perniagaan & Keusahawanan)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)

 

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 08/10/21) terkini

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI) Muat Turun
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP) Muat Turun

 

Fakulti Perubatan (Kemaskini Terakhir: 06/10/21) terkini

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Kesihatan dan Ekonomi Hospital & Kesihatan Pekerjaan) (Sem 5) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan) (Sem 3) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) (Sem 3) Muat Turun

 

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 05/10/21) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana (Eksekutif)

 

Fakulti Kejuruteraan Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 05/10/21) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi )
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)

 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 11/10/21) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer  

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 13/10/21) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Keusahawanan & Inovasi Muat Turun
Sarjana Perakaunan Muat Turun
Sarjana Ekonomi Islam Muat Turun

 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 28/04/20) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer  / Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) 
Prasiwazah Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 28/04/20) terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer  / Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) 
  Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 02/04/20) terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun
  SSP Siswazah Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Pertemuan 2 (Sem 1)  (Kemaskini Terakhir: 12/05/20) terkini
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Bharu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Kinabalu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (IPTAR) Muat Turun
  Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 18/03/20)
Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan) Muat Turun
  Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 24/03/20)
Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI) Muat Turun
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP) Muat Turun
Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 24/03/20)
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Perakaunan
Sarjana Ekonomi Islam
Sarjana Keusahawanan & Inovasi (Mei)  
  Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Pertemuan 1 & 2 (Sem 1)  (Kemaskini Terakhir: 13/03/20)
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Bharu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Kinabalu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (IPTAR) Muat Turun
Fakulti Pendidikan - Program Sarjana Pendidikan KSBB (Sem 3)  (Kemaskini Terakhir: 05/03/20)
Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Perniagaan & Keusahawanan)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sukan)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 1)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 2)
  Fakulti Perubatan (Kemaskini Terakhir: 05/03/20)
Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Eksekutif) (Sem 2) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan) (Sem 4) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) (Sem 4) Muat Turun
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan  (Kemaskini Terakhir: 26/02/20)
Kohort
Program
Jadual Kuliah
3 (Sem 2) Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)

Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 24/10/19) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan/ Sarjana Muda Ekonomi (Bangi) Muat Turun
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun


Fakulti Teknologi & Sains Maklumat 
(Kemaskini Terakhir: 05/09/19) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer  / Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) 

 


Siswazah

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 27/09/19) terkini

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan) Muat Turun

 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan  (Kemaskini Terakhir: 24/09/19) terkini

Kohort
Program
Jadual Kuliah
2

(Sem 3)

Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)
3

(Sem 1)

Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)

 

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 20/09/19) terkini

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri (SPKI) Muat Turun
Sarjana Sains Peningkatan Kualiti & Produktiviti (SSPKP) Muat Turun

 

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 19/09/19) terkini

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Undang-Undang Perniagaan (SUUP) Muat Turun

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 24/09/19) terkini

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Perakaunan
Sarjana Ekonomi Islam
Sarjana Keusahawanan & Inovasi (Mei)  

 

Fakulti Perubatan (Kemaskini Terakhir: 22/08/19)

Nama Program
Jadual Kuliah
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Eksekutif) (Sem 1) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Kesihatan dan Hospital) (Sem 3) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) (Sem 3) Muat Turun
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Kesihatan dan Hospital & Kesihatan Pekerjaan (Sem 5) Muat Turun

 

Fakulti Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Pertemuan 1 & 2 (Sem 4)  (Kemaskini Terakhir: 05/08/19)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Bangi) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Bharu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Kota Kinabalu) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (IPTAR) Muat Turun

 

Fakulti Pendidikan - Program Sarjana Pendidikan KSBB (Sem 2)  (Kemaskini Terakhir: 05/08/19)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Melayu)
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sejarah)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sukan)
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 1) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (TESL Kumpulan 2) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 1)
Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan Kumpulan 2)
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat) Muat Turun
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Prasekolah)
Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
Popups Powered By : XYZScripts.com