Jabatan Anatomi Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Penyelidikan: Kajian Penyembuhan Luka

- Maaf halaman sedang dibaiki -

Para Penyelidik:

Prof. Madya Dr Teoh Seong Lin
 03-9145 8635
teohseonglin@ppukm.ukm.edu.my