Portal Rasmi Unit Audit Dalam UKM

 BEBAS, OBJEKTIVITI, INTEGRITI

Ahli J/K Audit UKM

ASAS PENUBUHAN

  • Jawatankuasa Audit telah ditubuhkan pada 18 April 1998.
  • Rujukan Penubuhan Jawatankuasa : Minit Mesyuarat LPU Bil.1/1998 bertarikh 18 April 1998
  • Melaksanakan tugas- tugas Lembaga Pengarah seperti yang diperuntukkan dalam Peraturan Unit Audit Dalam menurut Bahagian IV Seksyen 29(5), Perlembagaan Universiti Kebangsaan Malaysia 1971.
  • Menerima pakai Pekeliling Am Bil. 2 tahun 1993 dan Bil. 3 Tahun 1998, sebagai Garis Panduan Penubuhannya.

 

YBhg. Dato’ Yeow Wah Chin (PENGERUSI)

YBhg. Datuk Ahmad Shalimin Ahmad Shaffie (AHLI)

 

           

  YBhg. Prof. Dr. Bariah Mohd Ali (AHLI)

 

 Prof. Emeritus Dato’ Dr. Morshidi Sirat (AHLI)

Translate »