Portal Rasmi Unit Audit Dalam UKM

 BEBAS, OBJEKTIVITI, INTEGRITI

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN 2023

LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN UNIT AUDIT DALAM BAGI TAHUN 2023

Latar Belakang

Berdasarkan IPPF Practice Advisory 1310-1: Requirement of the QAIP, penilaian yang berterusan dan berkala terhadap keseluruhan aktiviti audit dan perundingan kerja yang telah dilaksanakan oleh UAD perlu dijalankan. Ini termasuk pengukuran dan analisis prestasi ke atas pencapaian pelaksanaan pelan audit, masa kitaran, cadangan yang diterima dan kepuasan pelanggan. Hasil daripada analisis dan laporan yang berkaitan boleh digunakan sebagai elemen untuk penambahbaikan dalam melaksanakan aktiviti UAD.

 

Responden/Penerimaan Borang Soal Selidik

Bagi tempoh 5 tahun (2019 – 2023) jumlah borang soal selidik kepuasan pelanggan adalah seperti berikut:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencapaian

Bagi tempoh 5 tahun ini (2019 – 2023), secara puratanya sebanyak 98.7% responden/auditi berpuashati dengan perkhidmatan yangdiberikan oleh UAD. Iaitu seperti berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penghargaan & Cadangan Yang Diterima

UAD telah menerima sebanyak 17 penghargaan secara bertulis yang antaranya adalah seperti berikut.

Translate »