Portal Rasmi Unit Audit Dalam UKM

 BEBAS, OBJEKTIVITI, INTEGRITI

Rumusan Audit 2018

RUMUSAN PENEMUAN-PENEMUAN AUDIT BAGI TAHUN 2018

  1. Jumlah pengauditan yang telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit UKM untuk tahun 2015 sehingga 2018 adalah seperti rajah di bawah:

2.Daripada  keseluruhan pengauditan  yang dibentangkan pada  tahun  2018,  penilaian  laporan  adalah  seperti  berikut:

Translate »