Portal Rasmi Unit Audit Dalam UKM

 BEBAS, OBJEKTIVITI, INTEGRITI

Rumusan Audit 2021

LAPORAN RUMUSAN PENEMUAN-PENEMUAN AUDIT
TAHUN 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan graf di atas menunjukkan tiada penarafan Cemerlang yang diberikan kepada laporan pengauditan dari tahun 2018 sehingga 2021. Begitu juga bagi penarafan Lemah kecuali pada tahun 2019 terdapat 1 laporan dengan penarafan lemah adalah berkaitan Audit Perolehan Barang Pakai Habis Bukan Gunasama Unit Kardiotorasik, HCTM. Sebanyak 14 laporan pengauditan dibentangkan ke MJA pada tahun 2021 dan penarafannya ada 3 laporan Baik, 4 Memuaskan dan 7 Kurang Memuaskan. Dari segi bilangan, penarafan Kurang Memuaskan bagi laporan pengauditan tahun 2021 menurun dari tahun 2020. Namun jika dilihat ke peratusan didapati penarafan Kurang Memuaskan bagi tahun 2021 meningkat 3% dari tahun sebelumnya.

 

Secara umumnya penemuan audit yang berteraskan kepada COSO dapat diringkaskan dengan menggunakan pendekatan ESG atau pun Persekitaran, Sosial dan Governan seperti berikut:

Translate »