Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Portal Rasmi Unit Audit Dalam UKM

Unit Audit Dalam

Ishak Md Saboo


Jamali Shamsuddin


Azman Mohd Nor


Norsalwa Mohamad Jaafar


Azreen Bin Khalid


Umei Kalsom Md Isa


Mohd Fairuz Ismail


Nurul Kartini Ibrahim


Abdul Muiz Mohd Yusof


Nor Azean Azmi


Mohd Rusyduddin Mat Nawi


Mohd Lothfi Abdul Halim


Elfarina Mohammad Zakaria


Hasnah Basirum


Nurmasdiana Salim


Noora’ ashikin Hussien


Hazrizal Muhammad


Nazatul Shima Zulkifli


Nik Zuhairi Afzar Nik Ibrahim


Translate »